Veel Duitse pensioenen dit jaar niet verhoogd

22.03.2021

Elk jaar wordt de hoogte van de Duitse pensioenen per 1 juli van dat jaar vastgesteld. De laatste jaren is er sprake geweest van een verhoging. Dat is dit jaar anders.

In Duitsland wordt een onderscheid gemaakt naar pensioenen die in de ´oude´ en ´nieuwe´ Bundesländer is opgebouwd. Met de ´oude´ Bundesländer worden de landen bedoelt uit het oude West-Duitsland en met de ´nieuwe´ de landen in het oude Oost-Duitsland. De pensioenwaarden tussen deze twee gebieden zijn verschillend, de pensioenen in de nieuwe Bundesländer zijn lager. Daarom worden deze pensioenen wel verhoogd, of extra verhoogd, zodat deze in 2024 gelijk getrokken zijn met de pensioenen in de ´oude´ Bundesländer.

Voor de pensioenen die opgebouwd zijn in de ´oude´ Bundesländer vindt er dit jaar dus geen verhoging plaats, voor de pensioenen in de ´nieuwe´ Bundesländer worden de pensioenen met 0.72% verhoogd.

Omdat de meeste ex-grensgangers die in Duitsland hebben gewerkt en in België of Nederland wonen in een ´oud´ Bundesland hebben gewerkt, moeten zij er rekening mee houden dat hun Duitse Rente niet wordt verhoogd.

De hoogte van de Duitse Rente wordt elk jaar opnieuw vastgesteld per 1 juli. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de loonontwikkelingen en de verhouding werkenden en gepensioneerden. Als hier dit jaar rekening mee zou worden gehouden, zouden de pensioenen met 3,25% moeten worden verlaagd. Omdat dit wettelijk niet mag, blijft het bij een stijging van 0%.

Grensinfopunten in de buurt