Verhoging Duitse Rente 2020

15.06.2020

Jaarlijks wordt op 1 juli het Duitse pensioen aangepast voor de circa 21 miljoen pensioenen die door de Deutsche Rentenversicherung (DRV) worden uitgekeerd. Dit jaar zullen de pensioenen in West-Duitsland met 3,45% en in Oost-Duitsland met 4,20% stijgen. Als verzekerden die in Nederland wonen bijvoorbeeld in het vroegere Oost-Duitsland hebben gewerkt, krijgen zij de aanpassing voor Oost-Duitse staten voor deze verzekeringstijdvakken. Voor de overige periodes ontvangen zij de aanpassing voor de West-Duitse deelstaten.

Huidige pensioenwaarde

Gedurende de tijd dat iemand in Duitsland werkt, worden pensioenpunten opgebouwd. Bij de berekening van de hoogte van het pensioen worden de verdiende punten vermenigvuldigd met de zogenaamde actuele pensioenwaarde. Deze actuele pensioenwaarde wordt jaarlijks opnieuw bepaald. Op dit moment zijn er nog steeds verschillen tussen Oost en West, maar die worden geleidelijk aan kleiner. Vanaf 1 juli 2020 zal de nieuwe huidige pensioenwaarde 34,19 euro in West-Duitsland en 33,23 euro in Oost-Duitsland bedragen.

Het bedrag van de pensioenaanpassing zal worden bepaald door de federale overheid. Het is gebaseerd op een bepaalde formule en is onder meer afhankelijk van de ontwikkeling van de brutolonen in Duitsland in het afgelopen jaar. Meer informatie over dit onderwerp kunt u hier lezen.

Als u nog vragen heeft over grensoverschrijdende pensioenopbouw, neem dan contact op met het GrensInfoPunt bij u in de buurt.

Grensinfopunten in de buurt