Verlichting in Duitsland en Nederland als gevolg van gestegen energiekosten

28.03.2022

Eerste hulppakket van de federale Duitse regering

In verband met de stijgende energieprijzen heeft de Duitse regering eind februari besloten tot een steunpakket. De burgers zouden op dat moment al op 10 punten financiële verlichting kunnen krijgen. Het gaat om de volgende punten:

  1. een heffing op elektriciteitskosten wordt per 1 juli 2022 afgeschaft. Deze maatregel is bedoeld om de elektriciteitskosten te verlagen.
  2. de werknemersaftrek voor de inkomstenbelasting wordt met 200 euro verhoogd tot 1.200 euro. Deze verhoogde vergoeding zal met terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf 1 januari 2022.
  3. de persoonlijke basisaftrek voor de inkomstenbelasting wordt met 363 euro verhoogd van 9.984 euro nu tot 10.347 euro. Deze verhoogde belastingvrije som zal ook met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 van toepassing zijn.
  4. de vergoeding voor langeafstandsforensen (vanaf de 21e kilometer) wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 verhoogd en zal dan 38 cent bedragen.
  5. er is een eenmalige coronatoelage voor behoeftigen van € 100,-, die wordt uitbetaald met de uitkeringen voor levensonderhoud.
  6. Er is besloten tot een onmiddellijke toeslag van € 20,- op de sociale uitkeringen voor kinderen die door armoede worden getroffen, met ingang van 1 juli 2022.
  7. Het minimumloon wordt opgetrokken tot € 12,-.
  8. de corona-steun voor zelfstandigen, ondernemingen en werknemers wordt verlengd.
  9. De toelage voor werktijdverkorting wordt verlengd tot en met 30 juni 2022.
  10. Er moet een eenmalige verwarmingsvergoeding komen voor ontvangers van huursubsidie, studenten, scholieren en stagiairs. Ontvangers van huursubsidie krijgen € 270,-, huishoudens met twee personen € 350,- en € 70,- per extra gezinslid. Stagiairs en studenten die Bafög ontvangen, ontvangen € 230,- per persoon. De verwarmingsvergoeding wordt betaald in de zomer, wanneer de rekeningen voor verwarming of bijkomende kosten gewoonlijk moeten worden betaald.

Tweede hulppakket van de federale regering

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende verdere stijging van de energiekosten is nu een ander steunpakket goedgekeurd.

In dit tweede pakket steunmaatregelen werd besloten tot een forfaitaire energietoeslag van € 300,-. Het is bestemd voor werknemers die inkomstenbelasting verschuldigd zijn en moet samen met het salaris worden uitbetaald. Het forfaitaire bedrag is echter onderworpen aan inkomstenbelasting. Zelfstandigen ontvangen het forfaitaire bedrag in een andere vorm.

Voorts werd overeenstemming bereikt over een eenmalige bonus op de kinderbijslag van € 100,- per kind, die door de Familienkassen zal worden uitbetaald. De bonus zal worden verrekend met de Kinderfreibeträge.

Ontvangers van sociale uitkeringen krijgen een eenmalige extra betaling van 100 euro.

Bovendien zal de brandstofaccijns gedurende drie maanden worden verlaagd. De benzineprijs daalt met 30 cent per liter en de dieselprijs met 15 cent. In dezelfde periode zal een maandkaart voor het openbaar vervoer worden aangeboden voor € 9,-. De details van dit steunpakket moeten nog worden uitgewerkt.

Maatregelen als gevolg van stijgende energieprijzen in Nederland

De Nederlandse regering heeft opnieuw een pakket maatregelen aangenomen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie op te vangen.

Aanvullende maatregelen zijn bedoeld om mensen met lage en middeninkomens te helpen het hoofd te bieden aan de stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie.

Aangezien de inflatie dit jaar naar verwachting 5,2% zal bedragen en de koopkracht naar verwachting met 2,7% zal dalen, heeft het kabinet de eenmalige energietoeslag voor mensen met een inkomen dicht bij het socialezekerheidsniveau verhoogd van € 200,- tot € 800,-. De toelage moet zo spoedig mogelijk via de gemeenten worden uitbetaald.

Ook de btw op energie zal op 1 juli 2022 voor een periode van zes maanden worden verlaagd van 21% naar 9%. Een verlaging van de accijns op benzine en diesel met 21% is gepland vanaf 1 april 2022. Dit betekent een verlaging met 17,3 cent per liter voor benzine en 11,1 cent per liter voor diesel.

In totaal wordt nu 300 miljoen euro uitgetrokken om huishoudens met een laag inkomen te helpen energie te besparen en hun woning duurzamer te maken.

Grensinfopunten in de buurt