Wonen of werken in het buurland: GrensInfoPunt helpt u graag

Het Algemeen Dagblad besteedde onlangs uitgebreid aandacht aan wonen in het buurland en de manier waarop de GrensInfoPunten daarbij kunnen helpen. Volgens de krant nemen steeds meer Nederlanders vanwege de hoge huizenprijzen in Nederland een kijkje over de grens. Ongeveer 20.000 mensen pendelen elke dag tussen Nederland en Duitsland of België om in het buurland […]

GrensInfoPunten vragen om concrete oplossing voor zelfstandig ondernemer in grensregio

GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) heeft de Tweede Kamer om duidelijkheid gevraagd hoe zelfstandige ondernemers in de grensregio’s financieel gesteund kunnen worden tijdens de coronacrisis. Een thema dat bij alle GrensInfoPunten veel vragen oproept. Momenteel is onduidelijk hoe ZZP’ers, die in het buurland wonen, ondersteuning kunnen krijgen. Bij GIP EDR kwamen – net als […]

Informatie over de TOGS-regeling

Een andere regeling, de “Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren” (TOGS), waarbij 4.000,- EURO (maximaal) wordt uitgekeerd aan direct getroffen ondernemers, is alleen gericht op bepaalde sectoren, zoals catering, schoonheidsverzorging, reisbureaus, rijscholen of fitnesscentra (hier meer informatie). De Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) Nederland heeft aan ons teruggekoppeld dat deze regeling ook voor ondernemers in het buitenland toegankelijk […]

Vanaf 6 april aanvraag NOW mogelijk, ook voor buitenlandse vestigingen

`Voor werkgevers en werknemers is de regelgeving via de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in Nederland en voor arbeidstijdverkorting (Kurzarbeit) in Duitsland in werking. De NOW-regeling is ook van toepassing voor in Duitsland gevestigde ondernemers, mits de werknemer waarvoor de overbruggingsregeling wordt aangevraagd, sociaal verzekerd is in Nederland. Vanaf 6 april kan via UWV een […]

Coronavirus en grenspendelaar: Aanbevelingen, beperkingen, waarschuwingen

Coronavirus en grenspendelaarAanbevelingen, beperkingen, waarschuwingen – elke dag horen en lezen we over het coronavirus. Wat betekent de huidige situatie voor grenspendelaars in de Eems Dollard Regio? Op de gezamenlijke website van de GrensInfoPunten wordt informatie verstrekt voor de grensregio’s in Nederland, Duitsland en België. Op onze website voorzien wij u van informatie die voor […]