Vanaf 6 april aanvraag NOW mogelijk, ook voor buitenlandse vestigingen

`Voor werkgevers en werknemers is de regelgeving via de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in Nederland en voor arbeidstijdverkorting (Kurzarbeit) in Duitsland in werking. De NOW-regeling is ook van toepassing voor in Duitsland gevestigde ondernemers, mits de werknemer waarvoor de overbruggingsregeling wordt aangevraagd, sociaal verzekerd is in Nederland. Vanaf 6 april kan via UWV een beroep gedaan worden op de NOW.

Zie verder info de website van UWV: klik hier.

Zie voor verdere toelichting de Kamerbrief p27 d.d. 31 maart 2020: hier downloaden.

Verdere berichten

Evenementen

GIP next to you

Finder