Coronavirus: Aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb voor ondernemers geopend

Mkb-ondernemers in Nederland die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020.

Mkb-ondernemers in onder meer horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven moeten van juni t/m september 2020 minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis. Het aandeel vaste lasten van de omzet is minimaal 4.000 euro. Van dat deel wordt maximaal 50% gecompenseerd. De tegemoetkoming is minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro. De regeling is eenmalig aan te vragen tot en met 30 oktober 2020.

Waar kunnen ondernemers de aanvraag stellen?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier gaat u naar de website.

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder