Bereikbaarheid GIP EDR tijdens de feestdagen

GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) is rond de Kerstdagen en Oud & Nieuw, van 24 december tot en met 2 januari, gesloten en niet bereikbaar. Vanaf dinsdag 3 januari a.s. kunt u weer bij ons terecht. Voor algemene informatie over “Wonen en werken” in de grensregio kunt u volgende website raadplegen. Als grenspendelaar vindt […]

Meld u aan voor de gratis telefonische spreekdag van GrensInfoPunt EDR

Vragen over uw stap naar het buurland? Op woensdag 15 december organiseert GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) een telefonische spreekdag. Grenspendelaars en hun werkgevers kunnen dan met vragen op het gebied van belasting, ouderdomspensioen en sociale verzekeringen terecht bij GIP EDR. Belangstellenden kunnen hun vragen telefonisch stellen aan medewerkers van de belastingdiensten uit Groningen […]

Grenzeloos werken: GIP-adviseurs adviseren Duitse studenten over Nederlandse arbeidsmarkt

Studenten van de Hochschule Osnabrück (Campus Lingen) verkenden onlangs met adviseurs van GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) de mogelijkheden van de Nederlandse arbeidsmarkt. GIP EDR-adviseurs Kerstin van Hoorn en Jeannine Boomker lieten samen met EURES-adviseur Kathrin Zandman van de Agentur für Arbeit Nordhorn tijdens een online presentatie zien welke zaken komen kijken bij een […]

Coronamaatregelen tijdens de feestdagen in deelstaat Niedersachsen

Coronamaatregelen in deelstaat NiedersachsenSinds maandag gelden er weer nieuwe coronamaatregelen in de deelstaat Niedersachsen. Mensen in Niedersachsen wordt dringend verzocht om tijdens de feestdagen zoveel mogelijk thuis te blijven. In eerste instantie zouden de maatregelen tijdens Pasen verder worden aangescherpt. Zo zouden de donderdag voor Pasen, Witte Donderdag, en de zaterdag voor Pasen eenmalig als […]

Aanvragen NOW 2.0 sinds maandag 6 juli mogelijk

Het coronavirus heeft nog steeds grote gevolgen voor onze samenleving en economie. Op maandag 6 juli is daarom de tweede aanvraagperiode NOW ingegaan. Werkgevers kunnen tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers doorbetalen. De tweede tegemoetkoming NOW is voor een periode van 4 maanden (juni, juli, […]

Coronavirus: Aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb voor ondernemers geopend

Mkb-ondernemers in Nederland die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten […]

Verbeteringen voor gedetacheerde werknemers in Duitsland

Op 18 juni heeft de Bondsdag de wet op de uitvoering van de gewijzigde richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten aangenomen. De gewijzigde detacheringsrichtlijn is enerzijds bedoeld om de arbeidsomstandigheden van gedetacheerde werknemers te verbeteren en anderzijds om de economie te beschermen tegen loondumping en de daaruit […]

Nieuw overzicht om online Nederlands te leren

De GrensInfoPunten hebben een overzicht samengesteld, welke mogelijkheden er zijn om online de Nederlandse taal te leren. Dat de Nederlanders allemaal Duits spreken, is al lang geschiedenis en het is ook een teken van wederzijds respect om je ook in de andere taal te kunnen uitdrukken. En het kan ook heel grappig zijn. Wie in het Nederlands […]

Waarop moet u letten als u met de eigen auto in een buurland rijdt?

Binnenkort begint het vele reizen, de vakantietijd komt er aan: de meeste grenzen zijn weer open, de reisbeperkingen in heel Europa zijn of worden min of meer opgeheven. En toch blijven er verschillende nationale regels rond het coronavirus bestaan. Dit kan snel duur worden voor chauffeurs die niet bekend zijn met de regels in het […]

Nieuw: aanvullend geboorteverlof voor partners in Nederland

Als u in Nederland werkt en uw partner krijgt een kindje, dan hebt u sinds 1 januari 2019 als partner recht op geboorteverlof. U hebt recht op het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt u bijvoorbeeld 5 dagen 8 uur per dag? Dan krijgt u 40 uren verlof: 5 x 8 werkuren. Uw werkgever […]