Extra geld voor ouders in Duitsland en België

In verband met de coronamaatregelen zijn veel huishoudens in de financiële problemen gekomen. Verschillende landen hebben maatregelen getroffen om hun inwoners hierin tegemoet te komen, onder andere via kinderbijslagregelingen. Duitsland heeft een maatregel genomen via het Kindergeld en België via het Groeipakket.

Duitsland

Een centraal punt in het economische stimuleringspakket van de Duitse regering: gezinnen krijgen € 300,- per kind.

Het geld wordt in twee termijnen uitbetaald in september en oktober, samen met het Kindergeld. Dit betekent ook dat er geen extra aanvraag nodig is.

Gezinnen waarvan de kinderen nog niet geboren zijn, maar die dit jaar wel geboren worden, krijgen het geld ook. Zo wordt de bonus toegekend aan alle kinderen die in 2020 recht hebben op Kindergeld.

Allereerst krijgt elk gezin met kinderen de bonus. Het geld wordt echter verrekend met het Kinderfreibetrag bij het indienen van de belastingaangifte. Dit betekent dat hoe hoger het inkomen van de ouders, hoe minder er overblijft van de bonus na de belastingaangifte.

Het volledige bedrag van de € 300 euro blijft alleen over als getrouwde ouders met één kind een jaarinkomen hebben van niet meer dan € 67.800. Van een inkomen vanaf ongeveer € 85.900 houden deze ouders niets meer over van de bonus. Grensgangers die in Duitsland werken en ingedeeld zijn in Lohnsteuerklasse 1 hoeven geen belastingaangifte in Duitsland te doen en hebben hiermee altijd recht op de bonus.

België

Ouders die het Groeipakket ontvangen hebben eventueel recht op de COVID-19-toeslag van € 120,-.

Hieraan is wel de voorwaarde gekoppeld dat het inkomen over de maanden maart tot en met juni aantoonbaar lager is dan het inkomen was in januari of februari. Dit inkomensverlies moet minimaal 10% zijn.

De toeslag is in totaal € 120,- en wordt in 3 termijnen uitgekeerd.

De toeslag wordt niet automatisch met het Groeipakket uitgekeerd, deze moet apart bij de uitbetaler van het Groeipakket worden aangevraagd.

Bent u als grensganger buiten België woonachtig, maar hebt u in België recht op het Groeipakket, dan maakt u mogelijk ook aanspraak op deze toeslag.

Meer informatie hierover vindt u hier.

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder