Informatie over Kinderzuschlag en Notfall-Kinderzuschlag

Wat is Kinderzuschlag?
De Kinderzuschlag biedt financiële steun aan ouders die een betaalde baan hebben en met dit inkomen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, maar daarmee niet de behoeften van hun kinderen kunnen betalen.
De Kinderzuschlag bedraagt maximaal 185 euro per kind per maand.

Wie kan Kinderzuschlag aanvragen?
Kinderzuschlag kan worden aangevraagd voor een ongehuwd kind tot 25 jaar. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
• Het kind behoort tot het huishouden en men ontvangt Kindergeld voor het kind.
• Het inkomen is meer dan 900 euro bruto voor paren en 600 euro bruto voor alleenstaande ouders.
• Het inkomen is, samen met de Kinderzuschlag, het Kindergeld en de eventuele huisvestingstoelage, voldoende om te voorzien in de behoeften van het gezin.
• Het inkomen mag niet boven een bepaalde grens komen.

Wat is Notfall-Kinderzuschlag?
Als gevolg van de maatregelen, die zijn genomen om de coronapandemie te bestrijden, is de Notfall-Kinderzuschlag ingevoerd. Deze financiële aanvulling is bedoeld voor gezinnen die momenteel minder inkomsten hebben, omdat ze bijvoorbeeld “Kurzarbeitergeld” ontvangen i.v.m. werktijdverkorting of als zelfstandige ernstig inkomensverlies hebben .
Nieuw is dat een gezin, dat de aanvulling aanvraagt, vanaf 1 april 2020 geen inkomensverklaring over de afgelopen 6 maanden hoeft te overleggen, maar alleen over maand voordat de aanvraag wordt ingediend.

Waar kan Kinderzuschlag en Notfall-Kinderzuschlag worden aangevraagd?
Kinderzuschlag en Notfall-Kinderzuschlag worden aangevraagd bij de Familienkasse van de Agentur für Arbeit. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier: www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/notfall-kiz. Via de online hulptool kunt u nagaan of u recht heeft op financiële steun: www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse.
Een online adviesgesprek behoort ook tot de mogelijkheden.

Verdere berichten

Evenementen

GIP next to you

Finder