GrenzNetz conferentie in Mönchengladbach

Op 4 en 5 mei 2023 vond in Mönchengladbach de eerste GrenzNetz-conferentie 2023 plaats. In deze juridische werkgroep worden actuele problemen en belemmeringen voor mobiliteit in het grensoverschrijdende leven en werken besproken, vergeleken met de huidige jurisprudentie, de verschillende ervaringen en best-practice voorbeelden uit de dagelijkse praktijk uitgewisseld en gezamenlijke oplossingsrichtingen ontwikkeld. Tot de leden van het GrenzNetz behoren specialisten van de verschillende adviesinstellingen voor grenspendelaars aan de West-Duitse grenzen en andere instanties die zich tot taak hebben gesteld de belemmeringen voor mobiliteit weg te nemen.

Natuurlijk stond ook het onderwerp thuiskantoren in het buurland op de agenda. Dit is echter niet de enige brandende kwestie waarmee grensarbeiders te maken hebben. Een belangrijk aandachtspunt van de bijeenkomst was de ongevallenverzekering en werken in de Europese Unie. Gastsprekers Stefanie Klein en Thomas Auer van het Duitse verbindingsbureau voor ongevallenverzekering – buitenland (DVUA) van de Duitse sociale ongevallenverzekering (DGUV) waren aanwezig.

De uitstekende organisatie door het GrensInfoPunt rijn-maas-noord in Mönchengladbach omvatte naast de specialistische onderwerpen een boeiend sociaal programma om de deelnemers cultureel dichter bij hun eigen regio te brengen.

 

Met grensoverschrijdende werknemers en bedrijven uit in totaal zeven landen, die elk hun eigen regelingen hebben, wordt al snel duidelijk dat pan-Europese oplossingen hun grenzen bereiken. Ook hier vormen de adviescentra de sleutel: zij spiegelen de dagelijkse ervaringen aan de beleidsmakers en zorgen er zo voor dat terugkerende problemen op het niveau van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt snel en duurzaam kunnen worden opgelost.

De vruchtbare samenwerking van dit netwerk zal in de toekomst worden voortgezet en geconsolideerd. De leden zijn het erover eens dat zowel grensoverschrijdende als nationale communicatie tussen de adviescentra onontbeerlijk is om hindernissen en obstakels voor de mobiliteit uit de weg te ruimen en Europa op dit niveau nog dichter naar elkaar toe te laten groeien.

Naast de GrensInfoPunten Aken-Eurode (voor de Euregio Maas-Rijn), de Euregio Rijn-Maas-Noord en de EUREGIO (Gronau-Enschede) zijn de partners van het Grensnetwerk de regio Sønderjylland-Schleswig, de Duits-Frans-Zwitserse Bovenrijnconferentie van de trinationale metropoolregio Bovenrijn (vertegenwoordigd door het INFOBEST-netwerk) en de Task Force Grensarbeiders 2.0 van de Grote Regio, die Frankrijk, Luxemburg, België en Duitsland omvat.

Verdere berichten

Evenementen

Hier finden Sie
Grenzinfopunke in Ihrer Nähe