Ondernemersontbijt: Een euregionale arbeidsmarkt voor het aantrekken van geschoolde en gekwalificeerde arbeidskrachten

Veel bedrijven, vooral kleine en middelgrote, zijn momenteel in het nadeel: zij worden waarschijnlijk het hardst getroffen door het tekort aan geschoolde arbeidskrachten. In tegenstelling tot de big players kunnen zij niet talloze incentives bieden. Hopeloos – of niet? Verre van dat! De meeste bedrijven zijn zich niet eens bewust van de mogelijkheden om zich […]

Werkbezoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In de afgelopen jaren hebben de GrensInfoPunten (GIP’s) hun samenwerking langs de Duits-Nederlands-Belgische grens geïntensiveerd. Door hun krachten te bundelen kunnen zij hun informatie- en voorlichtingswerk over de zeer complexe onderwerpen belasting en sociale zekerheid bij grensoverschrijdend wonen en werken voor een breder publiek toegankelijk maken en de kwaliteit van de informatie waarborgen. Een van […]

GrenzNetz conferentie in Mönchengladbach

Op 4 en 5 mei 2023 vond in Mönchengladbach de eerste GrenzNetz-conferentie 2023 plaats. In deze juridische werkgroep worden actuele problemen en belemmeringen voor mobiliteit in het grensoverschrijdende leven en werken besproken, vergeleken met de huidige jurisprudentie, de verschillende ervaringen en best-practice voorbeelden uit de dagelijkse praktijk uitgewisseld en gezamenlijke oplossingsrichtingen ontwikkeld. Tot de leden […]

Langere termijnen voor online belastingaangifte voor Belgische grensarbeiders

Grensarbeiders met buitenlandse inkomsten hebben nog tot 18 oktober 2023 de tijd om hun Belgische belastingaangifte voor 2022 in te dienen.

Zakelijk ontbijt midden op de grens: Home office in het buurland

Het onderwerp van thuiswerken in het buurland levert veel problemen op. De meeste daarvan moeten nog op Europees en politiek niveau worden opgehelderd. Het is nog onduidelijk hoe de toekomstige regelgeving eruit zal zien. Dit verontrust momenteel bedrijven en werknemers in de grensregio, want eigenlijk kunnen en willen beide partijen niet zonder. Daarom organiseerde het […]

Ook uit Berlijn waait rugwind voor grenspendelaars

Leiterin Heike Xhonneux steht vor einer Leinwand mit Präsentation und erklärt den GrenzInfoPunkt Aachen-Eurode. Catarina dos Santos und Yannik Heidbüchel sitzen gegenüber und hören zu.

Op 30 januari 2023 bezocht Catarina dos Santos, lid van de Bondsdag, ons om een beeld te krijgen van de situatie van grensarbeiders. Meer informatie.

Goed gesprek met EU-parlementslid Pascal Arimont

Onlangs bezocht Pascal Arimont, Europees Parlementslid voor de Oostkantons, samen met Marc Langohr het GrensInfoPunt Aachen-Eurode (GIP). Het succesvolle doel was een regelmatige uitwisseling op gang te brengen, synergieën te peilen en zo de zorgen van de grensgangers in de Euregio Maas-Rijn rechtstreeks aan de Europese politiek te kunnen voorleggen.

Hybride ontbijt voor ondernemers een compleet succes

De hybride business-talkdag op 15 maart 2022 was een groot succes. De Industrie- und Handelskammer Aachen (IHK), de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling Kerkrade (SGA) en het team van het GrensInfoPunt Aken-Eurode (GIP) nodigden ondernemers uit voor het ontbijt – en voor de schermen. Na de presentaties van GIP en SGA kregen de ongeveer 40 deelnemers de […]

Steun voor kinderen in de overstroomde gebieden van de regio Aken – Doe mee!

Grafik der Spendenaktion "Freude Schenken"

De benefietactie “Freude Schenken” (“Geef vreugde”) van de Region Aachen komt ten goede aan kinderen en jongeren in de overstroomde gebieden van de regio Aken. Het zal onder meer worden gebruikt om werk- en speelmateriaal voor kinderdagverblijven en scholen aan te schaffen, maar ook om kerstfeesten of gezamenlijke buitenschoolse activiteiten mogelijk te maken. Vooral tijdens […]

Gemeente Gulpen-Wittem bezoekt GrensInfoPunt Aken-Eurode

Hoe wezenlijk de GrenzInfoPunkte zijn voor de euregionale arbeidsmarkt, is niet altijd onmiddellijk duidelijk. Onze partners en geldschieters vragen terecht wat we met hun geld doen. Op 14 juni 2021 heeft Jos Hendriks (wethouder van de gemeente Gulpen-Wittem) samen met Sanne van Mieghem (medewerkster toerisme en economie en Bedrijvencontactfunctionaris) een bezoek gebracht aan het GrensInfoPunt […]