Vacature bij het Grensinfopunt Aken-Eurode

[UPDATE: DE DEADLINE IS VERLOPEN]   Grensinfopunt Aken-Eurode is op zoek naar voltijdse medewerkers die zo snel mogelijk het begeleidingsteam komen versterken.   Als u goed bekend bent met het Duitse, Belgische of Nederlandse socialezekerheidsrecht en de Europese coördinatievoorschriften of de respectieve belastingstelsels en overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting en idealiter ook een of […]

GrenzNetz conferentie in Aken

Op 14 en 15 december 2023 kwam het GrenzNetz bijeen om de situatie van grenspendelaars aan verschillende Duitse landsgrenzen te bespreken en te vergelijken en om mogelijke oplossingen te ontwikkelen. Deze keer vond de bijeenkomst plaats in de keizerstad Aken. In een kerstsfeer, maar niet zonder de nodige ernst, konden de deelnemers hun meestal juridische […]

Ondernemersontbijt: Een euregionale arbeidsmarkt voor het aantrekken van geschoolde en gekwalificeerde arbeidskrachten

Veel bedrijven, vooral kleine en middelgrote, zijn momenteel in het nadeel: zij worden waarschijnlijk het hardst getroffen door het tekort aan geschoolde arbeidskrachten. In tegenstelling tot de big players kunnen zij niet talloze incentives bieden. Hopeloos – of niet? Verre van dat! De meeste bedrijven zijn zich niet eens bewust van de mogelijkheden om zich […]

Werkbezoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In de afgelopen jaren hebben de GrensInfoPunten (GIP’s) hun samenwerking langs de Duits-Nederlands-Belgische grens geïntensiveerd. Door hun krachten te bundelen kunnen zij hun informatie- en voorlichtingswerk over de zeer complexe onderwerpen belasting en sociale zekerheid bij grensoverschrijdend wonen en werken voor een breder publiek toegankelijk maken en de kwaliteit van de informatie waarborgen. Een van […]

GrenzNetz conferentie in Mönchengladbach

Op 4 en 5 mei 2023 vond in Mönchengladbach de eerste GrenzNetz-conferentie 2023 plaats. In deze juridische werkgroep worden actuele problemen en belemmeringen voor mobiliteit in het grensoverschrijdende leven en werken besproken, vergeleken met de huidige jurisprudentie, de verschillende ervaringen en best-practice voorbeelden uit de dagelijkse praktijk uitgewisseld en gezamenlijke oplossingsrichtingen ontwikkeld. Tot de leden […]

Langere termijnen voor online belastingaangifte voor Belgische grensarbeiders

Grensarbeiders met buitenlandse inkomsten hebben nog tot 18 oktober 2023 de tijd om hun Belgische belastingaangifte voor 2022 in te dienen.

Zakelijk ontbijt midden op de grens: Home office in het buurland

Het onderwerp van thuiswerken in het buurland levert veel problemen op. De meeste daarvan moeten nog op Europees en politiek niveau worden opgehelderd. Het is nog onduidelijk hoe de toekomstige regelgeving eruit zal zien. Dit verontrust momenteel bedrijven en werknemers in de grensregio, want eigenlijk kunnen en willen beide partijen niet zonder. Daarom organiseerde het […]

Ook uit Berlijn waait rugwind voor grenspendelaars

Leiterin Heike Xhonneux steht vor einer Leinwand mit Präsentation und erklärt den GrenzInfoPunkt Aachen-Eurode. Catarina dos Santos und Yannik Heidbüchel sitzen gegenüber und hören zu.

Op 30 januari 2023 bezocht Catarina dos Santos, lid van de Bondsdag, ons om een beeld te krijgen van de situatie van grensarbeiders. Meer informatie.

Goed gesprek met EU-parlementslid Pascal Arimont

Onlangs bezocht Pascal Arimont, Europees Parlementslid voor de Oostkantons, samen met Marc Langohr het GrensInfoPunt Aachen-Eurode (GIP). Het succesvolle doel was een regelmatige uitwisseling op gang te brengen, synergieën te peilen en zo de zorgen van de grensgangers in de Euregio Maas-Rijn rechtstreeks aan de Europese politiek te kunnen voorleggen.

Hybride ontbijt voor ondernemers een compleet succes

De hybride business-talkdag op 15 maart 2022 was een groot succes. De Industrie- und Handelskammer Aachen (IHK), de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling Kerkrade (SGA) en het team van het GrensInfoPunt Aken-Eurode (GIP) nodigden ondernemers uit voor het ontbijt – en voor de schermen. Na de presentaties van GIP en SGA kregen de ongeveer 40 deelnemers de […]