Goed gesprek met EU-parlementslid Pascal Arimont

Onlangs bezocht Pascal Arimont, Europees Parlementslid voor de Oostkantons, samen met Marc Langohr het GrensInfoPunt Aachen-Eurode (GIP). Het succesvolle doel was een regelmatige uitwisseling op gang te brengen, synergieën te peilen en zo de zorgen van de grensgangers in de Euregio Maas-Rijn rechtstreeks aan de Europese politiek te kunnen voorleggen.

Hybride ontbijt voor ondernemers een compleet succes

De hybride business-talkdag op 15 maart 2022 was een groot succes. De Industrie- und Handelskammer Aachen (IHK), de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling Kerkrade (SGA) en het team van het GrensInfoPunt Aken-Eurode (GIP) nodigden ondernemers uit voor het ontbijt – en voor de schermen. Na de presentaties van GIP en SGA kregen de ongeveer 40 deelnemers de […]

Steun voor kinderen in de overstroomde gebieden van de regio Aken – Doe mee!

Grafik der Spendenaktion "Freude Schenken"

De benefietactie “Freude Schenken” (“Geef vreugde”) van de Region Aachen komt ten goede aan kinderen en jongeren in de overstroomde gebieden van de regio Aken. Het zal onder meer worden gebruikt om werk- en speelmateriaal voor kinderdagverblijven en scholen aan te schaffen, maar ook om kerstfeesten of gezamenlijke buitenschoolse activiteiten mogelijk te maken. Vooral tijdens […]

Gemeente Gulpen-Wittem bezoekt GrensInfoPunt Aken-Eurode

Hoe wezenlijk de GrenzInfoPunkte zijn voor de euregionale arbeidsmarkt, is niet altijd onmiddellijk duidelijk. Onze partners en geldschieters vragen terecht wat we met hun geld doen. Op 14 juni 2021 heeft Jos Hendriks (wethouder van de gemeente Gulpen-Wittem) samen met Sanne van Mieghem (medewerkster toerisme en economie en Bedrijvencontactfunctionaris) een bezoek gebracht aan het GrensInfoPunt […]

We zijn op zoek naar een adviseur voor grensarbeiders

Bent u op zoek naar een interessante, afwisselende en uitdagende baan in een Euregionaal team en spreekt u de talen van de Euregio Maas-Rijn? Om ons team van adviseuren te versterken zijn we op zoek naar een nieuwe medewerker die individueel advies zal geven aan actieve, toekomstige of voormalige grenspendelaars en hun gezinnen. Wij adviseren […]

Voortzetting service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling

Het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) Euregio Maas-Rijn gehuisvest in het Eurode Business Center (EBC) in Kerkrade/Herzogenrath heeft de afgelopen jaren met meer dan 600 bemiddelingen bewezen een onmisbare partner te zijn in grensoverschrijdende arbeidsmarktinitiatieven. De samenwerkende partners binnen SGA hebben daarom op 27 januari, onder voorzitterschap van wethouder Schneider een voorgangsdocument ondertekend. Wethouder Dion Schneider […]

Webformulier “Crossing Borders” – Maatregelen voor het grensgebied Euregio Maas-Rijn

StädteRegion Aachen zet registratieformulier voor grenspendelaars online

Grenspendelaars die regelmatig het grondgebied van de StädteRegion Aachen binnenkomen, moeten zich overeenkomstig de Corona-beschermingsverordening eenmalig bij de lokale gezondheidsdienst (Gesundheitsamt der StädteRegion Aachen) laten registreren. Dit geldt voor mensen die elke dag of tot vijf dagen lang met spoed en zonder vertraging de grens oversteken om te werken, naar school of universiteit te gaan […]

Update: Afwijking voor de Duitstalige Gemeenschap

Inwoners van de Duitstalige Gemeenschap die van plan zijn minder dan 24 uur in NRW te blijven, mogen zonder beperkingen en zonder opgave van redenen Noord-Rijnland-Westfalen binnenkomen. Deze uitzondering wordt op 3 oktober van kracht. Bovendien zullen er voorlopig geen grenscontroles zijn. Zie persen. Hier vindt u de bijgewerkte Corona-invoerregeling NRW vanaf 3.10.2020 Meer informatie […]

Risicozone België – Wat zijn de gevolgen voor de grensgebieden?

Duitsland en Nederland hebben nieuwe toegangsbeperkingen voor burgers uit België ingevoerd. Wat betekent dit voor het grensverkeer in de Euregio Maas-Rijn? Kan ik de grens over om te werken, te studeren, mijn familie te bezoeken of naar een dokter te gaan? Wanneer moet ik bij terugkeer uit België in quarantaine gaan? Kan ik door België […]