TOZO-regeling gaat over de grens

Op 10 april heeft Nederland bekend gemaakt dat de op basis van de Participatiewet geregelde bijstandsverlening voor zelfstandigen, ondanks de eerdere berichtgevingen, toch de grens overgaat. Zo voorkomt Nederland dat in grenssituaties deze ondernemers buiten de boot vallen. Staatssecretaris Van Ark heeft toegezegd de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO) hiervoor aan te willen passen. Dit heeft ze gisteren geantwoord op Kamervragen.

Dit betekent dat ondernemers die in België of Duitsland wonen en in Nederland een bedrijf hebben, toch gebruik kunnen maken van de TOZO-regeling. Goed nieuws dus voor deze ondernemers!

 

De reguliere uitvoering van de TOZO wordt verzorgd door de gemeenten. Met hen zal nog besproken worden op welke wijze de uitvoering van de TOZO in grenssituaties op de beste wijze vorm kan worden gegeven.

De ondernemers die het betreft kunnen dus niet direct een aanvraag gaan indienen. Wij hopen u na Pasen hierover meer informatie te kunnen verstrekken

Hier kunt u de antwoorden raadplegen

Verdere berichten

Evenementen

Hier finden Sie
Grenzinfopunke in Ihrer Nähe