Werkbezoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In de afgelopen jaren hebben de GrensInfoPunten (GIP’s) hun samenwerking langs de Duits-Nederlands-Belgische grens geïntensiveerd. Door hun krachten te bundelen kunnen zij hun informatie- en voorlichtingswerk over de zeer complexe onderwerpen belasting en sociale zekerheid bij grensoverschrijdend wonen en werken voor een breder publiek toegankelijk maken en de kwaliteit van de informatie waarborgen.

Een van de belangrijkste financiers die deze samenwerking mogelijk maakt, is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Op 7 november 2023 kwam een delegatie van medewerkers van het ministerie naar Maastricht voor een werkbezoek. Hier hebben de drie GrensInfoPunten Aken-Eurode, Maastricht en Rijn-Maas-Noord hun werk – en dat van het hele GIP-netwerk – tot nu toe kunnen presenteren en toekomstige ontwikkelingen en ideeën met het ministerie kunnen bespreken. Hans Dassen, gemeente Maastricht en voorzitter van de stuurgroep van de GIP’s, en Kees Mertens, Sociale Verzekeringsbank, waren ook aanwezig om de gasten te verwelkomen.

Tijdens de discussies werd al snel duidelijk dat het van essentieel belang zal blijven om de individuele situaties van bedrijven en grenspendelaars te analyseren en beoordelen om alle klanten van de juiste informatie te voorzien. De situatie op het gebied van belastingen en sociale zekerheid is “zo complex dat hulpzoekenden vaak niet in staat zijn om de enorme hoeveelheid belangrijke informatie te verwerken”, zoals meerdere malen werd gezegd in de evaluatie van de dag. Vooral tijdens de eerste telefoongesprekken met klanten is het vaak lastig om die complexiteit over te brengen.

De gasten ontdekten dit ook in een rollenspel: “Ik heb maar een kleine vraag” leidt in de praktijk vaak tot veel advies. In het begin beseffen klanten niet eens waar ze op moeten letten. Het werd ook duidelijk dat de uitbreiding van digitale diensten, die de GIP’s allemaal nastreven, essentieel is om het voortdurend toenemende aantal adviesgesprekken en de inspanning die nodig is voor informatie- en voorlichtingswerk efficiënt aan te kunnen.

Na een lange dag in de zalen van het stadhuis van Maastricht vertrokken de gasten met een grote bundel informatie in hun bagage, die hen zal helpen om de werkmethoden en, niet in de laatste plaats, het belang van de GrensInfoPunten beter in te schatten.

Verdere berichten

Evenementen

Hier finden Sie
Grenzinfopunke in Ihrer Nähe