GrenzNetz conferentie in Aken

Op 14 en 15 december 2023 kwam het GrenzNetz bijeen om de situatie van grenspendelaars aan verschillende Duitse landsgrenzen te bespreken en te vergelijken en om mogelijke oplossingen te ontwikkelen. Deze keer vond de bijeenkomst plaats in de keizerstad Aken. In een kerstsfeer, maar niet zonder de nodige ernst, konden de deelnemers hun meestal juridische problemen bespreken en vergelijken.

Duitsland is een land met veel buren – en dus met veel verschillende regelingen en overeenkomsten op het gebied van belastingen en sociale zekerheid. Zonder de openbare advies- en informatiecentra zou een goed functionerende grensoverschrijdende arbeidsmarkt nauwelijks denkbaar zijn. Dit zou de grensregio’s enorm benadelen in de nationale (en internationale) concurrentiestrijd om geschoolde werknemers en arbeidskrachten en zou daarom desastreuze gevolgen hebben voor de lokale economie. Burgers en bedrijven die over de grens wonen en werken, worden nog steeds regelmatig geconfronteerd met zeer complexe uitdagingen die niet eenvoudig te beantwoorden zijn – of gewoonweg niet duidelijk geregeld zijn.

Dit is waar de advies- en informatiecentra voor grenspendelaars langs de westelijke Duitse grenzen van Denemarken tot Zwitserland kunnen helpen. Zij hebben hun krachten gebundeld in het GrenzNetz. Dit forum komt twee keer per jaar bijeen en bespreekt actuele gevallen en acute problemen. Tijdens de bijeenkomst in Aken kwamen actuele problemen aan bod, zoals de regelgeving voor thuis- of telewerken in buurlanden, problemen met gezinsverzekeringen door minibaantjes en onopgeloste kwesties met betrekking tot de zorg voor familieleden over de grens. Gebieden zoals de nog steeds problematische erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties en diploma’s werden ook op een zeer actuele en nationaal relevante manier besproken.

 

De informatie- en adviescentra zijn ook een van de sleutels tot het vinden van oplossingen: Ze geven dagelijkse ervaringen door aan besluitvormers en zorgen er zo voor dat terugkerende problemen op het niveau van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt snel en duurzaam kunnen worden opgelost.

De vruchtbare samenwerking van dit netwerk zal in de toekomst worden voortgezet en gestabiliseerd. De leden zijn het erover eens dat zowel grensoverschrijdende als nationale communicatie tussen de adviescentra essentieel is om belemmeringen en obstakels voor mobiliteit uit de weg te ruimen en Europa op dit niveau nog dichter bij elkaar te brengen.

Tot de partners van het Grensnetwerk behoren naast de Grensinfopunten Aken-Eurode (voor de Euregio Maas-Rijn), de Euregio Rijn-Maas-Noord en de EUREGIO (Gronau-Enschede) ook de regio Sønderjylland-Schleswig, de Duits-Frans-Zwitserse Bovenrijnconferentie van de drielandenregio Bovenrijn (vertegenwoordigd door het INFOBEST-netwerk) en de Taskforce Grensgangers 2.0 van de Grote Regio, die Frankrijk, Luxemburg, België en Duitsland omvat.

Verdere berichten

Evenementen

Hier finden Sie
Grenzinfopunke in Ihrer Nähe