Aanvraag A1 in Duitsland alleen via elektronische weg mogelijk

Tot 1 januari was de aanvraag via elektronische weg van een A1-verklaring een optie naast de mogelijkheid om de aanvraag op papier te doen. Sinds 1 januari 2019 is de elektronische aanvraagprocedure verplicht.

Niet in alle gevallen elektronische aanvraagprocedure mogelijk

Er zijn uitzonderingen op de verplichting om de elektronische aanvraagprocedure te gebruiken. De verplichting geldt alleen voor gedetacheerde werknemers en voor ambtenaren. Met name de volgende groepen zullen nog via de papieren weg de A1-verklaring moeten aanvragen:

  • Zelfstandigen,
  • Werknemers die in meerdere lidstaten werkzaam zijn (o.a. internationaal chauffeurs) en
  • Personen die in het kader van een bilaterale overeenkomst met een ander land (bijv. met China of Amerika) uitgezonden worden

In deze gevallen zal de papieren aanvraagprocedure nog gelden. De benodigde formulieren zijn te downloaden via www.dvka.de.

 

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder