Versoepeling betalingsuitstel Nederlandse belastingdienst

Ondernemers en zzp’ers die in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen vragen om uitstel van betaling. Deze uitstelaanvraag wordt nu verder versoepeld: het aanvragen voor alle ondernemers wordt eenvoudiger, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Ook wordt er een regeling getroffen […]

Speciale ´Cross Border Taskforce Corona´ in leven geroepen voor grensstreek

Premier Laschet heeft een “Cross-Border Task Force Corona” in het leven geroepen. Doel is om het grensoverschrijdend crisisbeheer tussen Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Nederland en België tegen het coronavirus te synchroniseren. De taskforce moet de wederzijdse uitwisseling van informatie verbeteren, de activiteiten synchroniseren en kwesties van gemeenschappelijk belang voor het crisisbeheer verduidelijken. De Cross-Border Task Force Corona […]

Corona en arbeidstijdverkorting in Duitsland

Bedrijfssluitingen of leveringsproblemen: het coronavirus veroorzaakt bij veel bedrijven werkstilstanden. Zodat bedrijven in deze situatie sneller uitkeringen kunnen aanvragen, heeft de federale overheid de voorwaarden voor het krijgen van het Kurzarbeitergeld (de arbeidstijdverkortingsuitkering) versoepeld. Het Gesetz zu Erleichterungen der Kurzarbeit (wet ter vergemakkelijking van arbeidstijdverkorting) is bedoeld om bedrijven te helpen ontslagen te voorkomen en […]

Aanvragen Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vanaf 6 april mogelijk, ook voor buitenlandse vestigingen

Vanwege het coronavirus heeft de Nederlandse overheid een nieuwe regeling geïntroduceerd, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze vervangt per direct de regeling Werktijdverkorting (wtv). Via de NOW kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Zodoende kunnen zij werknemers met een vast en […]

Directe hulp voor kleine ondernemers en zzp´ers in Duitsland

Er is een dringende behoefte aan onbureaucratische hulp voor kleine ondernemingen en zzp´ers in vrije beroepen. Zij hebben te maken met acute financiële problemen en met het voortbestaan van hun onderneming. Daarom heeft de Bundesregierung een omvangrijk hulpprogramma opgesteld, zodat er directe financiële ondersteuning kan worden gegeven en de existentie van de onderneming niet wordt […]

GrensInfoPunten tijdelijk niet bereikbaar voor persoonlijke gesprekken

“Voorkomen is beter dan genezen” is de reden dat vanaf maandag 16 maart de GrensInfoPunten alleen nog maar telefonisch of per email te bereiken zijn. Het Coronavirus grijpt snel om zich heen. Bijeenkomsten waar veel mensen bij aanwezig zijn dragen een groot risico met zich mee dat het Coronavirus verder om zich heen kan grijpen. […]

Corona news voor de zzp´er

Corona-ondersteuningsmaatregelen voor de grensoverschrijdende zzp’er Zowel Nederland, Duitsland als België hebben een pakket maatregelen gepresenteerd. In dit artikel proberen we een overzicht te geven van een aantal bestaande maatregelen, zonder de illusie te hebben hiermee volledig te zijn. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO), onderneming in Nederland en de zzp’er woont in België of Duitsland Momenteel […]

Home-office in verband met coronavirus en gevolgen sociale zekerheid

Volgens EU-verordening 883 uit 2004 is een grensarbeider sociaal verzekerd in het land waar hij woont, als hij ten minste 25% van zijn werk in het land waar hij woont, verricht. Ook grenspendelaars werken nu veel thuis. In principe kan dit betekenen dat een grenspendelaar die bijvoorbeeld in België woont en normaal gesproken in Duitsland […]

Extra werkloosheidsuitkering voor inwoners van Duitsland die in Nederland werkloos zijn geworden

Een werknemer die in Duitsland woont en in Nederland werkloos wordt, moet in Duitsland Arbeitslosengeld aanvragen. De uitkeringsduur van het Arbeitslosengeld is beperkt, in de meeste gevallen wordt 1 jaar uitbetaald als u minimaal 24 maanden hebt gewerkt, bij oudere werklozen (58 jaar of ouder) kan de uitkeringsduur maximaal 24 maanden zijn. Een Nederlandse werkloosheidsuitkering […]

Spreekuren GrensInfoPunt EUREGIO gaan voorlopig NIET door

“Voorkomen is beter dan genezen” is de reden dat de spreekuren van het GrensInfoPunt van de EUREGIO de komende tijd NIET doorgaan. Het Coronavirus grijpt snel om zich heen. Bijeenkomsten waar veel mensen bij aanwezig zijn dragen een groot risico met zich mee dat het Coronavirus verder om zich heen kan grijpen. Daarnaast willen burgers […]