Woonlandfactor voor verdragsverzekerden in Duitsland te hoog vastgesteld

U woont in Duitsland en bent verdragsverzekerde? Dan hebt u over 2017, 2018 en 2019 te veel premie aan het CAK betaald. Van 2017 tot en met 2019 is de woonlandfactor voor Duitsland te hoog vastgesteld. Dan is bij u te veel verdragsbijdrage ingehouden of heeft u te veel verdragsbijdrage betaald. Wat is de woonlandfactor? […]

Arbeidsongeschikt, maar niet ontslagen door uw Nederlandse werkgever?

Bent u arbeidsongeschikt en u krijgt van UWV een WIA-uitkering en uw werkgever heeft het dienstverband niet beëindigd en u werkt niet meer voor deze werkgever? In dat geval hebt u misschien geen transitievergoeding (soort ontslagvergoeding) ontvangen van uw werkgever, omdat er nog een zogenaamd ´leeg´ dienstverband is. Er is nu een uitspraak van de […]

Wonen in Duitsland en AOW uit Nederland

De Sociale Verzekeringsbank heeft veel inwoners van Duitsland die een Nederlandse AOW-uitkering ontvangen aangeschreven in verband met het aanvragen van vrijstelling van loonbelasting. Wat houdt dit in en is dit voor u van toepassing. Als u in Duitsland woont en een pensioenuitkering uit Nederland ontvangt, is de vraag in welk land u belasting moet betalen […]

Minimumloon Nederland per 1 januari 2020

In Nederland geldt een minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder en een minimumjeugdloon voor werknemers jonger dan 21 jaar. Bij een volledige werkweek gelden de volgende minimumlonen per maand vanaf 1 januari 2020: Per maand, week en per dag Leeftijd Per maand Per week Per dag 21 jaar en ouder € 1653,60 € […]

GrensInfoPunt EUREGIO op 1 november gesloten

Vrijdag 1 november is Allerheiligen en is het GrensInfoPunt bij de EUREGIO gesloten. In Nederland is Allerheiligen in 1960 als wettelijke vrije dag afgeschaft. In de overwegend katholieke Duitse deelstaten Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz en Saarland is Allerheiligen een wettelijke feestdag. In de genoemde Bundesländer is Allerheiligen een zogenaamde stille feestdag. Dat houdt in dat […]

Extra spreekuur GrensInfoPunt in Doetinchem

Steeds meer Nederlanders vinden in Duitsland een baan of beginnen in Duitsland een studie. Hierbij komen veel vragen op over sociale zekerheid en belastingen. Om zo veel mogelijk mensen te bereiken, houden de adviseurs van het GrensInfoPunt van de EUREGIO, buiten de normale spreekuren, extra spreekuren. Op 27 november zal het eerste extra spreekuur plaatsvinden […]

Meestertitel in twaalf ambachtsberoepen in Duitsland ingevoerd

In twaalf beroepen zal in Duitsland de meestertitel worden ingevoerd, onder andere voor tegelzetters, dekvloerleggers en parketleggers, orgelbouwers en decorateurs. Voor bestaande bedrijven die geen meester hebben wordt een uitzondering gemaakt. Een beroep moet een meester in dienst hebben als het om gevaarlijke beroepen gaat of als het gaat om gereglementeerde beroepen als de veiligheid […]

Nieuws bij Kindergeld en andere uitkeringen voor grensarbeiders

Deskundigen op het gebied van gezinsbijslagen ontmoeten elkaar bij de EUREGIO – De nieuwe elektronische gegevensuitwisseling maakt een snellere verwerking van grensoverschrijdende aanvragen voor gezinsbijslagen (kinderbijslag in Nederland en Kindergeld in Duitsland) mogelijk. Hoeveel kinderbijslag of Kindergeld krijg ik uit welk land? Heb ik recht op Elterngeld? Elk gezin met minstens één ouder die de […]

UWV betaalt in september een extra uitkering

Ontvangt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV, een WIA-, WAO- of WAZ-uitkering of een Wajonguitkering en u bent 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u van UWV in de maand september een extra betaling, de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Dit bedrag is een jaarlijkse vergoeding voor de extra ziektekosten die u maakt. U ontvangt de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten […]

Aantal grenspendelaars tussen Duitsland, Nederland en België licht toegenomen

Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie, heeft een overzicht gegeven van EU-burgers die in een ander land studeren of werken. Daarnaast geeft het inzicht in hoeveel EU-burgers in een ander EU-land wonen en welke transportmiddelen ze gebruiken. Tevens geeft het onderzoek inzicht in toeristische gegevens. In het rapport worden gegevens gebruikt uit 2018. […]