Jaaropgave Duitse Rente

Voor de Nederlandse belastingdienst moet u bij de aangifte uw Duitse Rente opgeven. Als u vorige jaren al de jaaropgave van de Deutsche Rentenversicherung hebt ontvangen, zult u deze automatisch ook over 2019 ontvangen. Hebt u nog niet eerder een jaaropgaven van de Deutsche Rentenversicherung ontvangen, dan kunt u die eenmalig aanvragen en ontvangt u […]

Meldingsplicht voor buitenlandse bedrijven bij detachering van personeel naar Nederland

Met ingang van 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor buiten Nederland gevestigde bedrijven die tijdelijk werknemers naar Nederland detacheren. De meldingsplicht geldt ook voor buiten Nederland gevestigde zelfstandigen die tijdelijk in Nederland werken, als de te verrichten werkzaamheden tot een van de aangewezen bedrijfssectoren behoren. Meldingsplicht dienstverrichters Bent u een in België of Duitsland […]

Nieuwe belastingmaatregel in Duitsland verminderd bureaucratie voor grensgangers

Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2020 de loonbelastinggegevens, ook voor grensgangers die in Nederland wonen en in Duitsland werken, via de elektronische weg verkrijgen. Dit heeft tot gevolg dat grensgangers, die nu elk jaar een aanvraag voor de beperkte belastingplicht moesten afgeven en geen vrijstellingsbedragen hebben opgegeven, dit vanaf 1 januari 2020 niet meer hoeven […]

Ontvangers van een bedrijfspensioen betalen in Duitsland minder bijdragen

Ontvangers van een bedrijfspensioen die in Duitsland wonen en bij een Krankenkasse verplicht verzekerd zijn, worden vanaf 2020 ontlast. Hiervoor heeft de bondsraad in Duitsland een ontwerpwet aangenomen. Deze wet houdt in dat de bijdrage voor de Krankenversicherung over bedrijfspensioenen lager wordt. In grote lijnen ziet de regeling er als volgt uit: Vanaf 1 januari […]

Ook in de toekomst persoonlijk advies voor grenspendelaars

Een belangrijke mijlpaal voor het voortbestaan van de GrensInfoPunten is maandag 25 november in Nijmegen bereikt. Euregio’s en grensgemeenten aan de Nederlands-Duitse en Nederlands-Belgische grens hebben er een overeenkomst getekend voor de stabiele financiering van het grenspendelaars-advies vanaf 2021. Tot nu toe worden de grensinformatiepunten nog voor een beperkte periode ondersteund door het Europese INTERREG-programma. […]

Online-Portal: Grensoverschrijdende arbeidsmarktinformatie

Op 28 november 2019 werd het online-portal Grensdata gelanceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het portal is een databank met cijfers en statistieken rondom de thema´s arbeidsmarkt, economie en maatschappij in de grensregio´s van Nederland, de bondslanden Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen en delen van België. Het Grensdata-portal, dat in samenwerking met het Europese INTERREG-programma […]

Woonlandfactor voor verdragsverzekerden in Duitsland te hoog vastgesteld

U woont in Duitsland en bent verdragsverzekerde? Dan hebt u over 2017, 2018 en 2019 te veel premie aan het CAK betaald. Van 2017 tot en met 2019 is de woonlandfactor voor Duitsland te hoog vastgesteld. Dan is bij u te veel verdragsbijdrage ingehouden of heeft u te veel verdragsbijdrage betaald. Wat is de woonlandfactor? […]

Arbeidsongeschikt, maar niet ontslagen door uw Nederlandse werkgever?

Bent u arbeidsongeschikt en u krijgt van UWV een WIA-uitkering en uw werkgever heeft het dienstverband niet beëindigd en u werkt niet meer voor deze werkgever? In dat geval hebt u misschien geen transitievergoeding (soort ontslagvergoeding) ontvangen van uw werkgever, omdat er nog een zogenaamd ´leeg´ dienstverband is. Er is nu een uitspraak van de […]

Wonen in Duitsland en AOW uit Nederland

De Sociale Verzekeringsbank heeft veel inwoners van Duitsland die een Nederlandse AOW-uitkering ontvangen aangeschreven in verband met het aanvragen van vrijstelling van loonbelasting. Wat houdt dit in en is dit voor u van toepassing. Als u in Duitsland woont en een pensioenuitkering uit Nederland ontvangt, is de vraag in welk land u belasting moet betalen […]

Minimumloon Nederland per 1 januari 2020

In Nederland geldt een minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder en een minimumjeugdloon voor werknemers jonger dan 21 jaar. Bij een volledige werkweek gelden de volgende minimumlonen per maand vanaf 1 januari 2020: Per maand, week en per dag Leeftijd Per maand Per week Per dag 21 jaar en ouder € 1653,60 € […]