Meestertitel in twaalf ambachtsberoepen in Duitsland ingevoerd

In twaalf beroepen zal in Duitsland de meestertitel worden ingevoerd, onder andere voor tegelzetters, dekvloerleggers en parketleggers, orgelbouwers en decorateurs. Voor bestaande bedrijven die geen meester hebben wordt een uitzondering gemaakt. Een beroep moet een meester in dienst hebben als het om gevaarlijke beroepen gaat of als het gaat om gereglementeerde beroepen als de veiligheid […]

Nieuws bij Kindergeld en andere uitkeringen voor grensarbeiders

Deskundigen op het gebied van gezinsbijslagen ontmoeten elkaar bij de EUREGIO – De nieuwe elektronische gegevensuitwisseling maakt een snellere verwerking van grensoverschrijdende aanvragen voor gezinsbijslagen (kinderbijslag in Nederland en Kindergeld in Duitsland) mogelijk. Hoeveel kinderbijslag of Kindergeld krijg ik uit welk land? Heb ik recht op Elterngeld? Elk gezin met minstens één ouder die de […]

Telefonische bereikbaarheid EUREGIO

Grensinfopunt EUREGIO bellen?! Tussen 30 augustus en 3 september wordt het telefoonsysteem in het EUREGIO-secretariaat vernieuwd. Wij hopen dat alles soepel verloopt, maar er kunnen korte onderbrekingen in de telefonie voorkomen. Wij vragen uw begrip voor het ongemak. U kunt ook ons contactformulier gebruiken.

UWV betaalt in september een extra uitkering

Ontvangt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV, een WIA-, WAO- of WAZ-uitkering of een Wajonguitkering en u bent 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u van UWV in de maand september een extra betaling, de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Dit bedrag is een jaarlijkse vergoeding voor de extra ziektekosten die u maakt. U ontvangt de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten […]

Aantal grenspendelaars tussen Duitsland, Nederland en België licht toegenomen

Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie, heeft een overzicht gegeven van EU-burgers die in een ander land studeren of werken. Daarnaast geeft het inzicht in hoeveel EU-burgers in een ander EU-land wonen en welke transportmiddelen ze gebruiken. Tevens geeft het onderzoek inzicht in toeristische gegevens. In het rapport worden gegevens gebruikt uit 2018. […]

Ingangdatums Nederlandse en Duitse pensioenen

Zowel in Nederland als in Duitsland wordt de ingangsdatum van het ouderdomspensioen opgeschoven. U krijgt de AOW-uitkering niet meer met 65 jaar en ook de Duitse Rente gaat later in. De ingangsdatum van de AOW-uitkering en de ingangsdatum van de Regelaltersrente in Duitsland wordt niet op dezelfde manier opgehoogd. Hierdoor ontstaan verschillende ingangsdata voor de […]

Informatieavonden Wonen in Duitsland

In samenwerking met KroeseWevers Accountants, Neuenhaus Advies, Euregio en KienhuisHoving Advocaten en Notarissen organiseren wij weer twee informatieavonden voor Nederlanders die in Duitsland wonen. Tijdens deze bijeenkomsten informeren wij u over belangrijke actualiteiten en aanstaande veranderingen in wet- en regelgeving.   Informatieavonden wonen in Duitsland op 26 september en 29 oktober   Onderwerpen en presentaties […]

Informatieavond werken in Duitsland

Als u als Nederland in Duitsland werkt of overweegt in Duitsland te gaan werken, is het belangrijk dat u zich goed laat informeren over de fiscale en financiële gevolgen. U wilt immers voorkomen dat u voor vervelende verrassingen komt te staan. Informatieavond werken in Duitsland Op donderdag 19 september 2019 organiseert KroeseWevers in samenwerking met […]

Minimumloon Nederland per 1 juli 2019

In Nederland geldt een minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder en een minimumjeugdloon voor werknemers jonger dan 21 jaar. Bij een volledige werkweek gelden de volgende minimumlonen per maand vanaf 1 januari 2019: Per maand, week en dag Leeftijd Per maand Per week Per dag 21 jaar en ouder € 1635,60 € 377,45 […]

Aandacht voor grenspendelaars Duitse televisie

Afgelopen week was via de regionale televisiezender WDR aandacht voor het werken over de grens. Arthur Jarosiewicz, werkzaam bij Saxion in Enschede, woont in Duitsland. Hij vertelt over het werken in Nederland en wonen in Duitsland. Volgens hem het beste van twee werelden. U kunt het hier terugzien, vanaf minuut 13.50: www.wdr.de