Arbeidsmarktbarometer EUREGIO openbaar

De Arbeidsmarktbarometer EUREGIO is een instrument met als doel om actuele en concrete signalen op te vangen over betekenisvolle ontwikkelingen en knelpunten op de arbeidsmarkt van de EUREGIO. Uit onderzoek komen signalen naar voren die aanleiding kunnen geven om knelpunten grensoverschrijdend/euregionaal op te lossen dan wel om kansen grensoverschrijdend/euregionaal aan te grijpen. De vervolgacties kunnen door diverse partijen (EUREGIO, arbeidsbemiddelaars, scholen, bedrijven etc.) opgepakt worden, afhankelijk van het signaal.

Om signalen op te vangen is een expertpanel samengesteld. Leden van het panel zijn professionals, die weten wat er speelt op de arbeidsmarkt in het algemeen en bij bedrijven in het bijzonder. De eerste groep leden is gerekruteerd uit de klankbordgroep/stuurgroep van het project UNLOCK. Deze eerste groep heeft aanvullende experts voor het panel aangedragen.

Onderzoeksbureau KBA Nijmegen voert de Arbeidsmarktbarometer EUREGIO als pilot uit in opdracht van de EUREGIO.

Hier vindt u de eerste Arbeidsmarktbarometer EUREGIO

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder