Arbeitsagentur: Persoonlijke afspraken in de komende weken deels weer mogelijk

De komende weken zullen de Arbeitsagenturen en Jobcenters in individuele gevallen weer geplande gesprekken aanbieden. Voor dit doel zullen sommige kantoren worden omgebouwd en uitgerust met extra servicebalies die voldoen aan de normen voor de bescherming van de gezondheid.
In eerste instantie zullen klanten echter nog steeds vrijwel alle zaken telefonisch of online kunnen afhandelen. In dringende gevallen zal het echter weer mogelijk zijn om ter plaatse persoonlijke gesprekken te voeren, met name als er juridisch bindende redenen zijn om dat te doen. Als dit het geval is, maken de Arbeitsagenturen en Jobcenters een afspraak met de klanten.
Anders blijven alle regels die sinds 18 maart worden toegepast, van kracht. Werkloosheid kan tot nader order telefonisch worden aangemeld en zal indien nodig op een later tijdstip persoonlijk worden ingehaald. Aanvragen voor uitkeringen kunnen online worden ingediend op http://www.arbeitsagentur.de.

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder