Belasting op Nederlandse pensioenen en uitkeringen vanaf januari 2019

U woont in Duitsland en ontvangt uit Nederland een pensioen of uitkering (AOW, WIA, WAO, ANW, bedrijfspensioen, lijfrente)? Dan kan het zijn dat u over deze uitkering ten onrechte belasting betaalt in Nederland. U moet over deze pensioenen en uitkeringen in Nederland belasting betalen als de pensioenen uit Nederland gezamenlijk meer zijn dan € 15.000,- bruto per jaar. Ambtenarenpensioenen zijn hiervan uitgezonderd, deze worden altijd in Nederland belast.

Is uw pensioen uit Nederland minder dan € 15.000,- bruto per jaar? U bent over dit pensioen dan in Duitsland belastingplichtig. Uitkeringsinstanties in Nederland zijn echter verplicht om belasting in te houden op het pensioen. Daarom kunt u bij de Nederlandse belastingdienst vrijstelling aanvragen voor het inhouden van loonbelasting op uw pensioen. De Nederlandse belastingdienst zal dan een beschikking afgeven aan uw pensioeninstantie dat zij geen loonbelasting mogen inhouden.

De aanvraag voor vrijstelling kan niet over voorgaande jaren worden afgegeven, alleen vanaf het lopende jaar. Mocht u ten onrechte belasting hebben betaald over uw pensioen of uitkering, dan kunt u over dat jaar in Nederland een belastingaangifte doen om dit terug te vragen.

Een aantal uitkeringsinstanties in Nederland hebben ten onrechte vanaf januari 2019 geen rekening gehouden met al afgegeven vrijstellingsverklaringen. Als vanaf januari 2019 wel belasting of loonheffing wordt ingehouden, neem dan contact op met deze instantie om het te laten corrigeren.

Meer informatie kunt u krijgen bij de Grensinfopunten langs de Duits-Nederlandse grens.

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder