Bijdrage diploma-erkenning in Duitsland

Voor inwoners van Duitsland die een afgesloten beroepsopleiding in het buitenland hebben gevolgd en hun buitenlandse diploma in Duitsland willen laten erkennen, is er nu de mogelijkheid een bijdrage in de onkosten aan te vragen. Deze bijdrage is vooral interessant voor personen met weinig financiële middelen en werkenden met een baan beneden hun niveau.

Er zijn verschillende voorwaarden aan verbonden, zo mag het inkomen niet te hoog zijn en wordt een bijdrage pas uitgekeerd als de kosten meer zijn dan € 100,-. De maximale vergoeding is € 600,-.

Meer informatie vindt u op: www.anerkennung-in-deutschland.de

Verdere berichten

Evenementen

GIP next to you

Finder