Corona en arbeidstijdverkorting in Duitsland

Bedrijfssluitingen of leveringsproblemen: het coronavirus veroorzaakt bij veel bedrijven werkstilstanden. Zodat bedrijven in deze situatie sneller uitkeringen kunnen aanvragen, heeft de federale overheid de voorwaarden voor het krijgen van het Kurzarbeitergeld (de arbeidstijdverkortingsuitkering) versoepeld.

Het Gesetz zu Erleichterungen der Kurzarbeit (wet ter vergemakkelijking van arbeidstijdverkorting) is bedoeld om bedrijven te helpen ontslagen te voorkomen en zo banen veilig te stellen. De nieuwe regelgeving treedt met terugwerkende kracht in werking (vanaf 1 maart 2020) en is alleen tijdelijk van toepassing. Het Kurzarbeitergeld wordt op verzoek van de werkgever of de ondernemingsraad uitgekeerd als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Grensoverschrijdende elementen

Een grensarbeider is meestal onderworpen is aan het stelsel van sociale zekerheid in het land waar hij werkt en heeft over het algemeen recht op uitkeringen uit dat land, zolang de arbeidsverhouding blijft bestaan.  Het Bundesministerium für Soziales (Federale ministerie voor Sociale Zaken) heeft laten weten dat dit ook zo is voor het Duitse Kurzerarbeitergeld. Grensarbeiders die in Duitsland werken kunnen dus ‘Kurzarbeitergeld krijgen als bij werkstilstanden bij de Duitse werkgever. Omgekeerd geldt voor grenspendelaars die in Duitsland wonen het recht en de voorschriften van het werkland.

Overigens geldt dit alleen als de grenspendelaar wel over de grens mag komen. Op hun website schrijft de Agentur für Arbeit: “Aanspraak op Kurzabeitergeld bestaat niet als de werknemer niet meer zijn arbeidsplek kan bereiken, omdat hij in quarantaine is. Dit is onder andere het geval als hij in een risicogebied woont of als het een algehele grenssluiting komt. In deze gevallen bestaat geen aanspraak op Kurzarbeitergeld.”

Of buitenlandse bedrijven – bijvoorbeeld in Nederland gevestigde bedrijven – zich ook Kurzarbeitergeld voor hun werknemers die in Duitsland sociaal verzekerd zijn kunnen aanvragen, is op dit moment nog niet duidelijk. De GrensInfoPunten hebben deze vraag dan ook aan de Arbeitsagentur voorgelegd. Zodra concrete informatie beschikbaar is, zal deze hier worden gepubliceerd.

Versoepelde voorwaarden

In een persbericht beschreef de federale regering de nieuwe regeling als volgt:

10 procent drempel: Om Kurzarbeit aan te kunnen vragen moest tot dusver een derde van de werknemers getroffen zijn door de werkstilstand. Dit is nu verminderd naar minimaal 10 procent van de werknemers.

Geen negatieve werktijdrekeningen nodig: In bedrijven waar gebruik wordt gemaakt van afspraken over arbeidstijdschommelingen, hoeven werknemers geen min-uren op te bouwen. Tot nu toe moest het bedrijf gebruik maken van alle mogelijkheden van afspraken over arbeidstijdschommelingen, inclusief het maken van negatieve min-uren.

Uitzendkrachten: Uitzendkrachten / werknemers in tijdelijke dienst kunnen ook een Kurzarbeitergeld krijgen.

Premies: Normaal gesproken betalen de werkgevers de premies voor hun werknemers. Deze krijgen zij nu vergoed door de Bundesagentur für Arbeit.

Aanvraag: Eerst melden, dan aanvragen

Bedrijven die een aanvraag willen indienen voor Kurzarbeit in verband met coronavirus, moeten dit vooraf melden aan de bevoegde Agentur für Arbeit. Deze controleert vervolgens of aan de voorwaarden van de uitkering is voldaan.

De bevoegde Agentur für Arbeit is de Agentur in wiens district het voor de werkgever verantwoordelijke loonadministratiekantoor is gevestigd.

Bedrijven die al bij de Arbeitgeberservice van de Arbeitsagentur geregistreerd zijn kunnen online een melding doen en Kurzarbeitergeld aanvragen. Een melding en een aanvraag op papier is ook mogelijk.

Bedrijven die nog niet geregistreerd zijn bij de Arbeitgeberservice van de Bundesagentur bellen naar het volgende nummer: 0800-4555520 (alleen vanuit Duits netwerk). Vanwege het grote aantal telefoontjes zijn de Arbeitsagenturen en de Jobcenter op dit moment slechts beperkt telefonisch te bereiken.

Kurzarbeitergeld kan voor een periode van maximaal twaalf maanden worden toegekend. Het Kurzarbeitergeld wordt berekend op basis van het nettoverlies aan inkomsten. De Agentur für Arbeit betaalt het Kurzarbeitergeld als gedeeltelijke compensatie voor het loon dat verloren gaat door een tijdelijk verlies van werk. De werknemer ontvangt 60% van zijn nettoverlies aan inkomsten (67% als er kinderen in het huishouden van de werknemer zijn).

Kurzarbeitergeld: gevolgen voor pensioen, ziektekostenverzekering en belastingen

Een initiatief van de regionale organen van de Deutsche Rentenversicherung heeft op haar website onder andere de fiscale gevolgen van en de effecten op het pensioen samengevat:

https://www.ihre-vorsorge.de/magazin/lesen/kurzarbeitergeld-folgen-fuer-rente-krankenversicherung-und-steuern.html?cid=ivnewsl

Vragen en antwoorden betreffende het Kurzarbeitergeld

 

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder