Extra werkloosheidsuitkering voor inwoners van Duitsland die in Nederland werkloos zijn geworden

Een werknemer die in Duitsland woont en in Nederland werkloos wordt, moet in Duitsland Arbeitslosengeld aanvragen. De uitkeringsduur van het Arbeitslosengeld is beperkt, in de meeste gevallen wordt 1 jaar uitbetaald als u minimaal 24 maanden hebt gewerkt, bij oudere werklozen (58 jaar of ouder) kan de uitkeringsduur maximaal 24 maanden zijn.

Een Nederlandse werkloosheidsuitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden en duurt minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden.

Oude en nieuwe WW-regeling

De maximale uitkeringsduur was in het verleden 36 maanden. Werkgevers en werknemers hebben de mogelijkheid om de uitkeringsduur te repareren via een cao. In heel veel cao`s is het verschil in uitkeringsduur tussen de oude en nieuwe wetgeving inmiddels gerepareerd. Dat houdt in dat er een berekening wordt gemaakt naar het oude en naar het nieuwe recht. Als blijkt dat onder het oude recht een uitkering langer door zou lopen, dan kan de werkloze deze periode betaalt krijgen uit de PAWW.

Stichting PAWW

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de Stichting PAWW opgericht. PAWW staat voor: Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA. Deze stichting is verantwoordelijk voor de premie-inning en het uitbetalen van de uitkering gedurende het derde WW-jaar.

Uitkering ook in Duitsland uitbetaald

Deze reparatie van de uitkeringsduur geldt niet alleen voor inwoners van Nederland die een Nederlandse werkloosheidsuitkering ontvangen, maar ook voor inwoners van Duitsland die een Duitse werkloosheidsuitkering ontvangen.

Bij de beoordeling of een inwoner van Duitsland in aanmerking komt voor de extra werkloosheidsuitkering uit Nederland, wordt voor de berekening van de uitkeringsduur uitgegaan van de Nederlandse regels. Als voorbeeld: u hebt in Duitsland recht op een Arbeitslosenleistung voor een periode van 12 maanden en deze zou in Nederland 18 maanden zijn, dan wordt de extra werkloosheidsuitkering uit Nederland pas na 18 maanden werkloosheid uitbetaald.

Het meest interessant is deze regeling voor oudere werklozen. Zij hebben zowel in Nederland als in Duitsland recht op een werkloosheidsuitkering van maximaal 2 jaar. In aansluiting daarop hebben zowel werklozen in Nederland als in Duitsland recht op een extra jaar uitkering.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Deze regeling geldt niet alleen voor werklozen, maar ook voor mensen die arbeidsongeschikt zijn geworden tijdens hun werk in Nederland. Deze uitkering kan na verloop van tijd lager worden, afhankelijk van hun arbeidsverleden. Ook hier vindt de reparatie plaats.

Voorwaarden

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden:

  • Er moet een cao van toepassing zijn waarin de reparatie van de WW is geregeld
  • De werkloze moet voorafgaand minimaal 10 jaar hebben gewerkt;
  • De uitkering moet 1 maand voordat de wettelijke uitkering afloopt bij PAWW worden aangevraagd;
  • U moet nog steeds werkloos zijn en ter beschikking staan van de arbeidsmarkt. Er geldt een sollicitatieplicht;
  • In Duitsland bestaat er pas recht op deze uitkering als de wettelijke Duitse en Nederlandse uitkeringsduur is afgelopen.
  • De uitkering geeft geen recht op een Nederlandse ziektekostenverzekering, het is een particuliere uitkering.

Meer informatie kunt u krijgen bij Stichting PAWW: www.spaww.nl

Verdere berichten

Evenementen

GIP next to you

Finder