Nettoloon van werknemers die in Nederland werken en in Duitsland wonen omlaag

Door een Nederlandse belastingmaatregel zullen werknemers die in Duitsland wonen en in Nederland werken vanaf januari 2019 rond € 50,- netto per maand minder ontvangen aan loon.

Deze verlaging van het nettoloon heeft te maken met een nieuwe loonheffingstabel die Nederlandse werkgevers moeten hanteren voor hun personeel dat in het buitenland woont. Reden voor deze nieuwe tabel is dat niet-inwoners van Nederland geen recht hebben op belastingvoordelen in Nederland, tenzij hun inkomen bijna volledig (minimaal 90%) in Nederland wordt belast. De werknemer die aan deze voorwaarde voldoet kan via een belastingaangifte in Nederland dit belastingvoordeel weer terugkrijgen. Voor alle andere werknemers houdt dit in dat hun netto maandinkomen met maximaal € 50,- wordt verlaagd.

Pensioenen en uitkeringen

De verlaging van het netto-inkomen geldt ook voor inwoners van Duitsland die uit Nederland een uitkering of pensioen ontvangen dat op jaarbasis hoger is dan € 15.000,- bruto. Ook zij hebben met bovenstaande maatregel te maken. Ook voor mensen met een uitkering of pensioen geldt dat zij dit verlies via een belastingaangifte terug kunnen vragen. Hier geldt ook dat hun inkomen voor minimaal 90% onder de Nederlandse belastingen moet vallen.

Ontvangt iemand aan uitkeringen of pensioenen minder dan € 15.000,- bruto per jaar, dan wordt deze niet getroffen door deze maatregel. Er wordt dan in Nederland geen belasting ingehouden, omdat deze pensioenen en uitkeringen onder de Duitse inkomstenbelasting vallen.

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder