Netwerkbijeenkomst „Trefpunt Grens“ in kader van UNLOCK

“Doorgaan!”, zo luidde de reactie bij de netwerkbijeenkomst “Trefpunt Grens” over het thema “(wettelijke) begeleiding in grensoverschrijdende context”, die begin december bij de EUREGIO plaatsvond. Vertegenwoordigers van verschillende instanties uit Nederland en Duitsland die zich met begeleiding bezighouden waren aanwezig. Zij konden niet alleen netwerken, maar ook van elkaars werkwijzen kennisnemen.
Deze bijeenkomst is er een in de rij van netwerkbijeenkomsten die in 2017 in het kader van het INTERREG-project “UNLOCK-personeel over de grens!” zijn georganiseerd. De reeks begon al in het voorjaar met het thema “Re-integratie op de werkplek – bijzonderheden bij grensgangers”. In november was er een uitwisseling van vertegenwoordigers van instanties die zich op het sociale terrein bezighouden aan beide kanten van de grens. Hier stond het thema “Sociale probleemsituaties in grensoverschrijdende context” centraal. De rij van netwerkbijeenkomsten zal in de toekomst worden voortgezet.

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder