Onderzoek toont aan: Duits-Nederlandse grens blijft verhuisdrempel

Een op de vijf Nederlandse grensbewoners die binnen 5 jaar wil verhuizen, is bereid naar Duitsland te emigreren. Omgekeerd beschouwt bijna 1 op de 3 Duitsers Nederland als optie. Er heerst een groot wederzijds vertrouwen tussen inwoners aan de Duitse en Nederlandse zijde van de grens. Toch blijft grensoverschrijdende migratie beperkt in omvang. Als Nederlanders overwegen om te verhuizen naar Duitsland dan spelen bij hen de lagere woonkosten en het grotere woongenot een rol. Duitsers noemen als overwegingen het sociale klimaat, het woongenot en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Van alle 36 gemeenten langs de grensstreek met Duitsland, hebben Vaals en Enschede de hoogste grensoverschrijdende migratie.

De absolute grensoverschrijdende migratie blijft de laatste jaren zeer beperkt. In 2014, 2015 en 2016 verhuisden vanuit de 36 grensgemeenten gemiddeld ruim 2.600 personen per jaar naar ons buurland. Vaals en Enschede hebben over het algemeen de meeste grensoverschrijdende migratie, daarna de gemeenten Emmen, Kerkrade, Sittard-Geleen en Venlo.

 

Nederlanders en Duitsers positief over elkaar

Duitse en Nederlandse grensbewoners denken verrassend positief over elkaar; ze kunnen geen negatieve aspecten over het buurland noemen. Nederlanders zeggen onder meer het goedkope tanken, de leuke mensen, gastvrijheid en gemoedelijke sfeer van Duitsland te kunnen waarderen.

 

Lagere lasten overweging bij Nederlanders, sociale klimaat overweging bij Duitsers

In breder verband spelen lagere lasten (lagere belastingen, goedkoper autobezit, minder kosten voor levensonderhoud) een rol bij de beslissing om te kiezen voor Duitsland. 70% van de Nederlanders in de grensstreek dat de afgelopen vijf jaar is verhuisd en Duitsland heeft overwogen, noemt het feit dat woningen goedkoper zijn als motief. 20% geeft als een van de redenen de (betere) woningkwaliteit. Duitsers zouden kiezen voor Nederland vanwege het sociale klimaat, het woongenot, de kwaliteit van de gezondheidszorg en de kwaliteit van het onderwijs. Duitsers vinden Nederlanders sympathieke, aardige, open en leuke mensen en waarderen het strand en de zee.

 

De top-3 redenen om wonen in het buurland wél te overwegen zijn:

Nederlanders over Duitsland % Duitsers over Nederland %
Wonen is goedkoper 82 Het sociale klimaat is aangenamer 77
Het levensonderhoud is goedkoper 75 Het woongenot is groter 67
Het woongenot is groter 72 De gezondheidszorg is beter 61

 

De top-3 redenen om wonen in het buurland niet te overwegen zijn:

Nederlanders over Duitsland % Duitsers over Nederland %
Er zijn administratieve belemmeringen 61 Woonlasten zijn hoger 66
Er moet te veel worden geregeld 53 Er zijn administratieve belemmeringen 64
Gezondheidszorg is duurder 45 Er wordt een andere taal gesproken 60

 

Voor zowel Nederlandse als Duitse (potentiële) grensmigranten geldt dat ze in het grensgebied blijven wonen. 80% van de Nederlandse grensbewoners dat overweegt zich in Duitsland te vestigen, wil dat op maximaal 20 kilometer van de grens, voor Duitsers is dat 65%.

 

Over dit onderzoek

Naast deskresearch en analyses aan de hand van demografische data en woningmarktdata, is voor dit onderzoek een enquête uitgevoerd onder 2.400 inwoners van de 36 Nederlandse grensgemeenten. Exact dezelfde enquête is gehouden onder inwoners van 12 Landkreisen aan de Duitse zijde van de grens (circa 1.800 respondenten). De enquêtes zijn deels via internet en deels telefonisch afgenomen in de periode april-mei 2018

 

Het complete onderzoeksrapport leest u hier.

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder