Uitzendkracht moet tijdens ziekte of arbeidsongeval doorbetaald worden

Een uitzendkracht die ziek wordt, of bijvoorbeeld een arbeidsongeval krijgt, heeft recht op loondoorbetaling door het uitzendbureau in plaats van ziekengeld van UWV. Dat heeft het gerechtshof Den Haag op 17 maart 2020 in hoger beroep beslist.

In de zaak die aan het hof was voorgelegd, was de uitzendkracht tijdens zijn werkzaamheden met zijn hand in een machine gekomen. Het uitzendbureau weigerde hem loondoorbetaling en beriep zich op het uitzendbeding in artikel 13 van de NBBU-CAO. Hierin staat onder meer dat de arbeidsovereenkomst van de uitzendkracht met het uitzendbureau automatisch eindigt op het moment dat de uitzendkracht ziek wordt of een arbeidsongeval krijgt en daardoor niet meer kan werken.

Het gerechtshof stelt vast dat in de wet staat dat een arbeidsovereenkomst niet kan worden opgezegd tijdens ziekte. Tot 1 juli 2015 bood de wet nog de mogelijkheid om hiervan bij CAO af te wijken. In het uitzendbeding in artikel 13 van de NBBU-CAO is hiervan gebruik gemaakt. Dit uitzendbeding geldt voor uitzendkrachten die minder dan 78 weken voor het uitzendbureau hebben gewerkt. Als gevolg van een wetswijziging per 1 juli 2015 is deze mogelijkheid om bij CAO af te wijken van het opzegverbod tijdens ziekte echter vervallen. Vanaf 1 juli 2015 is het uitzendbeding bij ziekte of arbeidsongeschiktheid dan ook in strijd met de wet.

Een aantal uitzendorganisaties zijn eigen risicodrager voor het ziekengeld. Dat houdt in dat zij in plaats van UWV het ziekengeld uitbetalen en de kosten hiervan zelf dragen. Deze uitzendorganisaties zullen dus ook het loon moeten doorbetalen.

De wettelijke regeling is dat de loondoorbetaling bij ziekte 70% van het loon bedraagt, met een ondergrens van het wettelijke minimumloon. In de huidige cao voor uitzendkrachten is momenteel een aanvullingsregeling getroffen, zodat een uitzendkracht behalve het ziekengeld (70% van het loon) vanuit een verzekering nog eens 20% extra uitbetaald krijgt. Hoe deze regelingen er uit komen te zien als de uitspraak is omgezet door de cao-partijen is nog niet duidelijk.

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder