UWV betaalt in september een extra uitkering

Ontvangt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV, een WIA-, WAO- of WAZ-uitkering of een Wajonguitkering en u bent 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u van UWV in de maand september een extra betaling, de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Dit bedrag is een jaarlijkse vergoeding voor de extra ziektekosten die u maakt.

U ontvangt de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten als u op 1 juli van dat jaar recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV.

U krijgt de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten niet meer nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Het bedrag van de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten in 2019 is € 179,81 netto. Dit jaarlijkse bedrag wordt vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Als u recht heeft op de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten, dan krijgt u deze automatisch op uw rekening gestort. U hoeft hiervoor niets te doen. U ontvangt het bedrag ieder jaar in september.

Meer informatie vindt u op de website van UWV.

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder