Wonen in Duitsland en AOW uit Nederland

De Sociale Verzekeringsbank heeft veel inwoners van Duitsland die een Nederlandse AOW-uitkering ontvangen aangeschreven in verband met het aanvragen van vrijstelling van loonbelasting. Wat houdt dit in en is dit voor u van toepassing.

Als u in Duitsland woont en een pensioenuitkering uit Nederland ontvangt, is de vraag in welk land u belasting moet betalen over dit pensioen. Dit is geregeld in het belastingverdrag dat Duitsland en Nederland hebben afgesloten.

Eigenlijk is die regel heel eenvoudig. Als alle pensioenuitkeringen uit Nederland op jaarbasis meer zijn dan € 15.000,- bruto per jaar, dan moet u over deze pensioenuitkeringen in Nederland loonbelasting betalen. Zijn de uitkeringen lager, dan moet u hierover in Duitsland belasting betalen. Hierbij tellen Nederlandse ambtenarenpensioenen niet mee.

De Sociale Verzekeringsbank is verplicht om altijd loonbelasting in te houden, tenzij er een vrijstelling hiervoor wordt aangevraagd bij de Nederlandse belastingdienst. Zij hebben gemerkt dat niet iedereen dit heeft gedaan en dat gepensioneerden ten onrechte belasting betalen in Nederland. Daarom vragen zij aan deze gepensioneerden om die vrijstelling bij de Nederlandse belastingdienst aan te vragen.

De aanvraag voor deze vrijstelling kan op de website van de belastingdienst worden gedownload: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/internationaal/verzoek_vrijstelling_inhouding_loonbelasting_premie_volksverzekeringen . Hierbij moet ook het formulier over fiscaal inwonerschap in Duitsland worden gedownload. Beide formulieren samen vormen de aanvraag voor vrijstelling loonbelasting.

Mocht u vragen hebben over het invullen van deze formulieren, dan kunt u contact opnemen met de belastingdienst in Heerlen, telefoonnummer 0031 55 5385385. U kunt ook contact opnemen met een van de GrensInfopunten. De adressen en telefoonnummers vindt u op onze website: www.grensinfopunt.eu.

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder