Duitsland: Premieverhoging van de Pflegeversicherung per 1 juli 2023

Op 1 juli 2023 gaan de premies voor de Pflegeversicherung omhoog. Dit is om de stijgende kosten en verbeteringen in Pflegeversicherung vanaf 2024 te financieren. Tegelijkertijd worden ouders met meer dan één kind ontlast door kortingen. Het basistarief voor de Pflegeversicherung  zal per 1 juli 2023 met 0,35 procentpunt stijgen naar 3,4 procent. De toeslag […]

Digitaal Themaspreekuur Gezinsbijslagen op 8 februari 2023

Advies over kinderbijslag, ouderschapsverlofuitkeringen en meer voor grenspendelaars   Op 8 februari 2023 houden de GrensInfoPunten een digitaal spreekuur met als thema gezinsbijslagen. Het aanbod is bestemd voor burgers die in Nederland of Duitsland werken en in het andere land wonen. Tijdens het spreekuur beantwoorden Nederlandse en Duitse deskundigen individuele vragen over kinderbijslag, kindgebonden budget […]

Duitsland: Eenmalige betaling energietoeslag voor gepensioneerden

Op 5 oktober heeft de Duitse federale regering een forfaitaire energietoeslag, (Engergiepreispauschale /EPP), voor gepensioneerden goedgekeurd. De betalingen maken deel uit van het derde pakket steunmaatregelen dat al in september is overeengekomen om de gestegen energiekosten op te vangen. De Bondsraad moet zich nog definitief uitspreken over dit besluit. Forfaitaire energietoeslag alleen voor inwoners van […]

Duitsland: Minimumloon verhoogd naar 12 euro per uur

Duitsland heeft sinds 2015 een algemeen geldend wettelijk minimumloon. Dit is nu per 1 oktober 2022 verhoogd naar 12 euro per uur. Minimumloon verplicht – weinig uitzonderingen De douane benadrukt op haar website dat de voorschriften inzake het minimumloon ook gelden voor werkgevers uit het buitenland: “Werkgevers die in Duitsland of in het buitenland gevestigd […]

Nederland: Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

Ouders hebben recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Hier maakt echter slechts een derde van de ouders gebruik van. Om het daadwerkelijk opnemen van ouderschapsverlof te stimuleren worden per 2 augustus 2022 de eerste negen weken van het ouderschapsverlof betaald, tot 70 procent van het dagloon. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het betaald ouderschapsverlof. […]

Nederland: Per 1 juli verhoging kinderbijslag, minimumloon en uitkeringsbedragen Kinderbijslag per 1 juli 2022 met 20 euro verhoogd

Minimumloon in Nederland

Hoewel het kabinet van plan was om de kinderbijslag niet meer regulier te verhogen (indexeren) is besloten om dit wetsvoorstel in te trekken. De kinderbijslag zal daardoor de komende jaren jaarlijks in januari en juli worden verhoogd. Per 1 juli betekent dit een verhoging van de kinderbijslag van 20 euro. Kinderbijslag per 1 juli 2022 […]

Forfaitaire energietoeslag in Duitsland: geplande steun vanwege gestegen energiekosten

Vanwege de gestegen energieprijzen heeft de Duitse regering besloten om de lasten voor burgers te verlichten. Een onderdeel van de maatregelen is de forfaitaire energietoeslag, in het Duits afgekort met EPP. Het is bedoeld voor werknemers in loondienst die belastingplichtig zijn en zal worden uitbetaald met het salaris. Ook zelfstandigen komen in aanmerking voor de […]

Nederland weer als risicogebied aangewezen

Indeling van Nederland als risicogebied Tot nu toe werd Nederland vanuit Duits perspectief niet langer als risicogebied beschouwd. Dit weekend zal dat echter veranderen. Met ingang van 19 juli heeft het Robert Koch Instituut (RKI) een nieuwe classificatie van risicogebieden gepubliceerd. Nederland is nu weer ingedeeld als risicogebied. Differentiatie van risicogebieden in Duitsland In principe […]

Veilig naar België reizen

Op 19 april is het verbod op niet-essentiële reizen van en naar België vervallen. Het is dus opnieuw mogelijk om vanuit België naar het buitenland te reizen, of om vanuit het buitenland naar België te reizen, maar dit soort reizen wordt wel nog steeds afgeraden middels een negatief reisadvies. Nu het verbod op niet-essentiële reizen […]

Corona-SMS bij aankomst in Duitsland

Vanwege de COVID-19-pandemie gelden er in Duitsland speciale inreisregels. Iedereen die  10 dagen in een buitenlands risicogebied heeft verbleven, moet zich bij aankomst in Duitsland aan bepaalde regels houden. Om die reden sturen aanbieders van Duitse mobiele netwerken sinds 1 maart jl. namens de Bondsregering een kort berichtje naar reizigers met actuele corona-informatie. Personen die […]