Studie en bijbaan

Als u naast uw studie een bijbaan hebt, is het afhankelijk van het land waar u werkt waar u sociaal verzekerd bent.

  • U woont in Nederland, volgt een studie in Duitsland en u hebt een bijbaan in Duitsland: u valt onder de Duitse sociale zekerheid. Over deze inkomsten betaalt u in Duitsland loonbelasting en u moet u aanmelden bij een Duitse Krankenkasse. Hoe u in Nederland gebruik kunt maken van de Nederlandse zorgverzekering leest u hier. U hebt geen recht op Nederlandse zorgtoeslag.
  • U woont in Nederland, volgt een studie in Duitsland en u hebt een bijbaan in Nederland. U valt onder de Nederlandse sociale zekerheid. De inkomsten worden in Nederland belast.

Minijob in Duitsland

Als u in Nederland woont en een zogenaamde Minijob (maximaal maandloon van € 520,- bruto) in Duitsland hebt, valt u onder de Duitse sociale zekerheid. Een bijzonderheid hierbij is dat een Minijob geen recht geeft op een verplichte ziektekostenverzekering. Dat houdt in dat u zich in Duitsland bij een Krankenkasse vrijwillig moet verzekeren. Met deze verzekering bent u ook in Nederland verzekerd tegen ziektekosten. Nadeel is dat de premie voor deze verzekering hoger is dan voor de Nederlandse zorgverzekering en u geen recht hebt op zorgtoeslag. Een ander nadeel is dat u over de tijd dat u in Duitsland een Minijob hebt, geen AOW in Nederland opbouwt.

Over het algemeen is een Minijob voor inwoners van Nederland sterk af te raden.

Werkstudenten

Werkstudenten zijn studenten die minimaal 20 uur per week studeren en daarnaast een bijbaan hebben. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van de sociale verzekeringsplicht in Duitsland als zij niet meer dan 20 uur per week werken. Voor diegenen die in Duitsland wonen en meeverzekerd zijn via hun (gehuwde) partner of met hun ouders in Duitsland is die vrijstelling geen probleem, omdat zij onder het Duitse ziektekostensysteem vallen.

Nederlandse studenten die hun zorgverzekering in Nederland hebben, verliezen met een baan in Duitsland (ook als deze is vrijgesteld van een ziektekostenverzekering) hun Nederlandse zorgverzekering en zijn dan ook in Duitsland niet verzekerd. Zij zullen zich vrijwillig verplicht moeten verzekeren bij een Duitse Krankenkasse. Nadeel hierbij is dat deze premie hoger is dan voor de zorgverzekering in Nederland en dat zij in Nederland geen recht hebben op zorgtoeslag. Bovendien bouwen zij in Nederland en in Duitsland geen pensioen / AOW op.

Werken in beide landen

Hebt u zowel in Nederland als in Duitsland een baan, dan bepaalt de Europese wetgeving onder welke sociale verzekeringen u valt. ZIjn de werkzaamheden in Nederland 25% of meer van de totale werktijd, dan valt u onder de Nederlandse sociale zekerheid. Dat houdt in dat uw Duitse werkgever (ook als het een Minijob betreft) de premies voor de sociale verzekeringen aan de Nederlandse belastingdienst moet afdragen.

Zijn de werkzaamheden in Nederland minder dan 25%, dan moet de Nederlandse werkgever de premies in Duitsland afdragen aan uw Duitse Krankenkasse.