Bijbaan in Nederland

Ziektekostenverzekering in Nederland

Als u in Nederland werkt, dan bent u tegen ziektekosten in Nederland verzekerd. Voor een ziektekostenverzekering (zorgverzekering) moet u zich zelf aanmelden bij een zorgverzekeraar. Uw werkgever draagt de procentuele premie af voor de zorgverzekeringswet en de Wlz (langdurige zorg) aan de Nederlandse belastingdienst.

Premie betalen

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u zelf maandelijks een vaste premie aan uw zorgverzekeraar. Deze premie is afhankelijk bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent en het eigen risico dat u kiest. De premie zal tussen de € 120,- en € 140,- per maand liggen. Het eigen risico bedraagt minstens € 385,- en maximaal € 885,- per kalenderjaar. Behandelingen en medicatie, met uitzondering van de huisarts, betaalt u van het eigen risico. Wanneer het eigen risico verbruikt is, worden de kosten door uw zorgverzekeraar vergoed. Het eigen risico is alleen van toepassing op behandelingen in Nederland.

U kunt bij deze zorgverzekeraar ook een aanvullend ziektekostenpakket afsluiten, hiervoor betaalt u dan een extra bijdrage aan deze zorgverzekeraar.

Aanmelden bij Duitse Krankenkasse of Belgische mutualiteit

Van de zorgverzekeraar krijgt u het formulier S1. Hiermee kunt u zich aanmelden bij uw Duitse Krankenkasse of de Belgische mutualiteit. Als u dit gedaan hebt, kunt u gebruik maken van de zorg in Duitsland of België via uw Krankenkasse of mutualiteit. In Nederland maakt u via uw zorgverzekeraar gebruik van de zorg onder Nederlandse voorwaarden. U bepaalt zelf in welk land u gebruik wilt maken van de zorg.

U kunt ook in Nederland en uw woonland gebruik maken van de langdurige zorg. Het Duitse Pflegegeld is hierop een uitzondering. Hierop maakt u namelijk geen aanspraak.

Gezinsverzekering

De Krankenkasse of mutualiteit toetst of uw partner en uw kinderen bij u meeverzekerd kunnen worden. Meer informatie over de gezinsverzekering vindt u hier voor Duitsland en hier voor België .

Zorgtoeslag

Wanneer u in Nederland voor ziektekosten verzekerd bent, en relatief weinig inkomen hebt, kunt u bij de belastingdienst zorgtoeslag aanvragen. Hier vindt u meer informatie over zorgtoeslag.

Zorgtoeslag kunt u met een DigiD aanvragen via mijn.toeslagen.nl. Zonder DigiD vraagt u het aanvraagformulier telefonisch bij de belastingdienst buitenland aan via telefoonnummer +31 55 538 538 5.