Zorg en langdurige zorg

Verplichte, vrijwillige en particuliere verzekering

Door uw werk in Duitsland bent u in Duitsland sociaal verzekerd. Daarmee bent u tegen ziektekosten in Duitsland verzekerd. Duitsland kent drie soorten ziektekostenverzekeringen: een verplichte (gesetzlich pflichtversichert), een vrijwillige (freiwillig gesetzlich) en een particuliere (private) ziektekostenverzekering. Als werknemer bent u verplicht verzekerd, tenzij uw brutoloon meer is dan € 69.300,- per jaar (2024). Is uw loon hoger, dan kunt u kiezen tussen een vrijwillige verzekering bij een Krankenkasse en een particuliere verzekering.

Verplichte of vrijwillige verzekering bij een gesetzliche Krankenkasse

De Krankenkasse is in Duitsland de instantie die uw ziektekostenverzekering regelt, de premies int die uw werkgever op uw loon inhoudt en ziekengeld betaalt als u langer dan 6 weken ziek bent.

Als u zich bij een gesetzliche Krankenkasse moet of wilt aanmelden, kunt u kiezen bij welke Krankenkasse u dit doet. Hier vindt u een overzicht van de Duitse Krankenkassen (Let op: sommigen werken alleen regionaal). Bij deze Krankenkasse vraagt u het formulier S1 aan. Hiermee kunt u zich aanmelden bij CZ in Nederland voor de zogenaamde verdragspolis.

Als grensganger kunt u dan gebruik maken van de zorg in Nederland via deze zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor uw partner als deze geen eigen inkomsten heeft (mits gehuwd of geregistreerd partnerschap) en eventueel uw minderjarige kinderen. U hebt dan in Nederland recht op dezelfde zorg als iemand die in Nederland verzekerd is. Verschil is dat u hiervoor aan CZ geen premie hoeft te betalen. De enige premie die u eventueel moet betalen is voor een aanvullend verzekeringspakket. Wel blijft het eigen risico op u van toepassing. U kunt meer informatie over de Verdragspolis vinden op de site van CZ. Hier kunt u zich ook aanmelden. U kunt dan gebruik maken van de Duitse zorg, zoals het in Duitsland gebruikelijk is, met het pasje van uw Krankenkasse en van de Nederlandse zorg zoals het in Nederland gebruikelijk is met het pasje van CZ.

Voor de ziektekostenverzekering van familieleden verwijzen wij naar het betreffende onderdeel Gezin – ziektekosten.

Contactgegevens CZ:

CZ
Afdeling verzekerden, team buitenland Sittard
Postbus 90152, 5000 LD Tilburg
Telefoon: +31 (0)46 459 59 86
Email: verdragspolis@cz.nl
Website: www.cz.nl

Ziekengeld

De Krankenkasse betaalt ziekengeld als u langer dan 6 weken ziek bent, tot maximaal 78 weken na de eerste ziektedag. Uw werkgever betaalt de eerste 6 weken het loon door. Het ziekengeld is 70% van het brutoloon.

Particuliere verzekering

De premie voor een particuliere verzekering is afhankelijk van de overeengekomen diensten, uw leeftijd, gezondheidsrisico en geslacht, en kan in de loop van de jaren hoger worden. Gezinsleden vallen in principe onder de Nederlandse zorgverzekering.

De nadelen van een particuliere ziektekostenverzekering zijn:

  • U kunt geen gebruik maken van de gezondheidszorg in Nederland via de verdragspolis van CZ. Voornamelijk voor de Wlz (langdurige zorg) is dit een groot nadeel, omdat dit risico niet particulier te verzekeren is.
  • U hebt geen recht op een ziekengelduitkering, hiervoor kunt u zogenaamde Krankentagesgeldversicherung (soort ziekengeldverzekering) afsluiten bij de particuliere verzekeraar.
  • Het kan soms lastig zijn een Duitse verzekeraar te vinden die u verzekerd, omdat u niet in Duitsland woont.
  • U zult met uw particuliere verzekeraar moeten afspreken hoe u uw Nederlandse gezondheidskosten kunt afrekenen en welke kosten worden vergoed.

Het kan zijn dat u buiten Duitsland moet bewijzen dat u een ziektekostenverzekering hebt. Daarvoor kunt u bij uw private Krankenversicherung een certificaat aanvragen.

Zorgtoeslag in Nederland

Als u in Duitsland verzekerd bent tegen ziektekosten, hebt u in Nederland geen recht meer op zorgtoeslag. U moet deze zelf stopzetten. Als uw partner in Nederland verzekerd is en het gezamenlijke inkomen onder de inkomensgrens valt, heeft uw partner recht op de helft van de zorgtoeslag.

Videos

Eind 2020 heeft een GrensInfoPunt een webseminar georganiseerd over werken in Duitsland. Een van de thema’s die besproken werden betreft de ziektekostenverzekering bij wonen in Nederland en werken in Duitsland. Het betreffende fragment kunt u hierboven terugkijken.

In bovenstaand filmpje krijgt u uitleg hoe uw ziektekostenverzekering geregeld is als u in Nederland woont en in Duitsland werkt.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt