Negatieve coronatest voor grensovergang Nederland Duitsland

20.04.2021

Dit artikel is op 12 mei geactualiseerd

Als u van Nederland naar Duitsland wilt, moet u beschikken over een negatieve coronatest. Deze mag niet ouder zijn dan 48 uur. Hierop zijn uitzonderingen en soms mag u die test ook in Duitsland laten doen. Dit kan per Bundesland verschillend zijn.

Bij hoge uitzondering hebt u geen negatieve test nodig, namelijk als u in Duitsland op doorreis bent en u uw vervoermiddel niet verlaat of als u in de transportsector werkt en korter dan 72 uur in Duitsland bent.

Hier leest u de regels per Bundesland:

Nordrhein-Westfalen

Als u geen goede reden hebt om naar Nordrhein-Westfalen te gaan, of u hebt klachten, dan blijft u thuis. Hebt u wel een goede reden, dan hebt u een negatieve test nodig die aan voorwaarden moet voldoen en die niet ouder mag zijn dan 48 uur. Een uitgebreid overzicht van alle regels en uitzonderingen leest u hier.

De deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft ruimere bepalingen voor noodzakelijk grensverkeer ingevoerd. Specifieke categorieën grensgangers, zoals grenswerkers, -studenten en –scholieren, co-ouders etc. kunnen volstaan met het afnemen van twee tests per week. Deze inwoners van Nederland kunnen een afspraak maken op speciale testlocaties, waar zij een gratis test kunnen krijgen: Grenstesten.nl

Het testen in Duitsland is niet meer mogelijk, de test moet in Nederland worden uitgevoerd.

Ook wie zijn kind naar school brengt in Duitsland en de auto niet verlaat heeft nu een negatieve test nodig

Gaat u om een andere reden naar Nordrhein-Westfalen, dan moet u een negatieve test bij u hebben die niet ouder mag zijn dan 48 uur als u de grens passeert. Deze zult u ook in Nederland moeten doen.  Dit kan bij commerciële aanbieders. Let op: hier zijn kosten aan verbonden. Nederlandse werkgevers die personeel naar Duitsland uitzenden kunnen in Nederland gebruik maken van de werkgeversgeregeling.

Versoepeling van de quarantaineplicht voor gevaccineerde en herstelde personen in NRW vanaf 3 mei

Mensen die volledig tegen corona zijn ingeënt en mensen die hersteld zijn van corona, worden in bepaalde gebieden op dezelfde manier behandeld als mensen die negatief zijn getest. Een negatief testbewijs, bijvoorbeeld bij de grensovergang naar Duitsland of bij de “Click and Meet” in detailhandelszaken, is niet langer nodig indien aan de volgende voorwaarden is voldaan en dit kan worden aangetoond:

1. de vaccinatie is volledig en werd 14 dagen voordien voltooid.
2. iemand heeft positief getest op Corona en die test is ten minste 28 dagen oud en niet ouder dan 6 maanden.
3. een positieve test in combinatie met een vaccinatie die ten minste 14 dagen oud is.

Versoepeling testplicht voor gevaccineerde en herstelde personen vanaf 13 mei

De regels die gelden voor de versoepeling van de quarantaineplicht geldt vanaf 13 mei ook voor de testplicht. Voldoet u aan de voorwaarden en u kunt dit aantonen, hebt u geen negatieve test nodig voor uw reis naar Duitsland.

Let op: Deze verklaring moet officieel in het Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans zijn. Het kan dus zijn dat de vaccinatiekaart van het RIVM niet wordt geaccepteerd!

Niedersachsen

Als u geen goede reden hebt om naar Niedersachsen te gaan, blijft u thuis. Hebt u wel een goede reden, dan hebt u een negatieve test nodig die aan voorwaarden moet voldoen en die niet ouder mag zijn dan 48 uur. Een uitgebreid overzicht van alle regels en uitzonderingen leest u hier.

Voor sommige groepen geldt dat zij niet meer dan 2 testen per week nodig hebben:

  1. Grenspendelaars die voor hun werk, studie of opleiding de grens passeren
  2. Als u een familielid in de eerste graad hebt en u minimaal 2 keer per week hier naar toe gaat of als u een familielid verzorgt en minimaal 2 keer per week daar naar toe gaat

Zij kunnen een afspraak maken op speciale testlocaties, waar zij een gratis test kunnen krijgen: Grenstesten.nl

Neem contact op met de Coronahotline van Niedersachsen (T. 0049 511 120 6000) om vooraf na te gaan welke documenten u nodig hebt om Duitsland in te reizen.

Als u een werkgever in Duitsland hebt, kunt u een werkgeversverklaring bij u hebben om bij een eventuele controle aan te tonen dat u tot de hierboven beschreven groep behoort.

Gaat u om een andere reden naar Niedersachsen, dan moet u een negatieve test bij u hebben die niet ouder mag zijn dan 48 uur als u de grens passeert. Deze zult u dan in Nederland moeten doen.  Dit kan bij commerciële aanbieders. Let op: hier zijn kosten aan verbonden. Nederlandse werkgevers die personeel naar Duitsland uitzenden kunnen in Nederland gebruik maken van de werkgeversgeregeling.

Versoepeling van de quarantaineplicht voor gevaccineerde en herstelde personen in Niedersachsen vanaf 3 mei

Mensen die volledig tegen corona zijn ingeënt en mensen die hersteld zijn van corona, worden in bepaalde gebieden op dezelfde manier behandeld als mensen die negatief zijn getest. Een negatief testbewijs, bijvoorbeeld bij de grensovergang naar Duitsland of bij de “Click and Meet” in detailhandelszaken, is niet langer nodig indien aan de volgende voorwaarden is voldaan en dit kan worden aangetoond:

1. de vaccinatie is volledig en werd 14 dagen voordien voltooid.
2. U kunt dit aantonen

Let op: Deze verklaring moet officieel in het Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans zijn. Het kan dus zijn dat de vaccinatiekaart van het RIVM niet wordt geaccepteerd!

De versoepeling van de testplicht voor gevaccineerde en herstelde personen vanaf 13 mei geldt (voorlopig) niet voor Niedersachsen.

Inwoners van Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen

Voor inwoners van deze Bundesländer gelden dezelfde regels. Dat houdt in dat als u terugkeert uit Nederland, u een negatieve test bij u moet hebben die niet ouder is dan 48 uur, tenzij u tot een uitzonderingsgroep hoort. Inwoners van Duitsland kunnen gebruik maken van de gratis Bürgertest.

Algemeen

Als u langer dan 24 uur in Duitsland bent, moet u zich aanmelden via Einreiseanmeldung.de. Deze aanmelding kunt ook gebruiken om aan te tonen dat u al langer in Duitsland bent en uw negatieve test ouder is dan 48 respectievelijk 72 uur.

De regels zijn niet altijd duidelijk of kunnen tot verwarring leiden. In twijfelgevallen kunt u altijd contact opnemen met de Coronahotlines in Duitsland. Voor Niedersachsen is dat 0049 511 120 6000 en voor Nordrhein-Westfalen is dat 0049 211 9119 1001.

Grensinfopunten in de buurt