©thetonik_co (Unsplash)

Nieuws over de grensovergang tussen Duitsland en Nederland

11. juni 2021

Duitsland heeft Nederland onlangs afgeschaald van “Hochinzidenzgebiet” (d.w.z. een gebied met veel besmettingen) naar “gewoon” risicogebied. Verder heeft Nederland Duitsland niet langer gekwalificeerd als oranje risicogebied, maar als geel risicogebied. Deze wijzigingen hebben geleid tot veel vragen.

Aangezien de regels in beide landen verschillend zijn, krijgt u hier een overzicht van wat in beide gevallen van toepassing is bij het overschrijden van de grens.

Wat geldt bij binnenkomst in Nederland?

Nederland heeft de regels voor binnenkomst uit Duitsland versoepeld. Met ingang van 10 juni is de verplichting om een negatief PCR-testresultaat voor te leggen voor een verblijf van meer dan twaalf uur opgeheven. Dit is het gevolg van het feit dat Duitsland in het Nederlandse beoordelingssysteem is verlaagd van een hoogrisicogebied (kleurcode oranje) tot een eenvoudig risicogebied (kleurcode geel). Er zullen dan geen eisen meer worden gesteld aan degenen die het land binnenkomen – met uitzondering van de bekende afstands- en hygiënevoorschriften die voor iedereen in Nederland geldt.

Wat geldt bij binnenkomst in Duitsland?

Sinds 30 mei telt Nederland vanuit Duits perspectief niet langer als een hoogincidentiegebied. Sindsdien is Nederland een normaal risicogebied.

Differentiatie van risicogebieden in Duitsland

In principe wordt een onderscheid gemaakt tussen gebieden met een normaal risico, gebieden met een hoge incidentie en gebieden met een virusvariant. Hoge-incidentiegebieden zijn risicogebieden waar een bijzonder hoog aantal nieuwe besmettingen met SARS-CoV-2 voorkomt. Virusvariantengebieden zijn risicogebieden waar bepaalde varianten van het coronavirus wijdverspreid zijn geraakt.

De huidige lijsten van de drie typen risicogebieden zijn te vinden op de website van het Duitse Robert Koch-Instituut. Nederland is nu weer opgenomen in de normale risicogebieden.

Binnenkomst vanuit een risicogebied

Voor binnenkomst uit een risicogebied geldt als algemene regel dat mensen die uit zo’n gebied komen een quarantaine van 10 dagen in Duitsland in acht moeten nemen, zich vóór binnenkomst via een registratieportaal moeten laten registreren en een negatieve coronatest moeten overleggen of naderhand moeten overleggen. Een overtreding van deze voorschriften kan worden bestraft met een boete van maximaal 25 000 euro. De negatieve coronatest mag niet meer dan 48 uur oud zijn of moet onmiddellijk na binnenkomst zijn uitgevoerd. Het testresultaat moet beschikbaar zijn in het Duits, Engels of Frans en voldoen aan de eisen van het Robert Koch Instituut. De quarantaineverplichting eindigt wanneer een negatief testresultaat is geüpload in het registratieportaal of een bewijs van een volledige vaccinatie of een bewijs van herstel. Het federale ministerie van Volksgezondheid geeft op zijn website informatie over de vereisten voor bewijzen van vaccinatie en genezing.

Vrijstellingen van de verplichting tot registratie, quarantaine en test bij binnenkomst uit Nederland

Bij het binnenkomen van Duitsland uit een risicogebied zijn er voor bepaalde groepen mensen uitzonderingen op bovengenoemde quarantaine-, meldings- en testvoorschriften. Dit geldt voor personen die op doorreis zijn of voor zogenaamd klein grensverkeer, waarbij men minder dan 24 uur in een risicogebied of in Duitsland verblijft. Bovendien gelden de plichten niet voor werknemers in het vervoer of grenspendelaars. Bezoek aan familieleden in de eerste graad of levenspartners is ook weer mogelijk voor maximaal 72 uur zonder de verplichting tot registratie en quarantaine. Bewijs van het bestaan van een vrijstelling dient u bij u te dragen.

 

Reizen uit gebieden met een hoge incidentie of een virusvariantengebied

Voor personen die in de laatste 14 dagen vóór binnenkomst in Duitsland in gebieden met een hoge incidentie of in virusvarianten gebieden hebben verbleven, gelden andere regels. Informatie hierover is te vinden op de bovengenoemde website van het Federale Ministerie van Volksgezondheid.

 

Hier kunt u meer informatie vinden:

 

Hoe zit het met België?

Vanuit het oogpunt van Duitsland is België, evenals Nederland, geen risicogebied meer, er gelden geen beperkingen meer. Vanuit Nederland geldt België ook als veilig (groen) en gelden ook geen beperkingen meer.

Als u België wilt binnenkomen, vindt u hier de toepasselijke regels.

 

Nadere informatie

Hier vindt u een praktisch hulpmiddel onder welke voorwaarden u met welk doel de grens mag overschrijden. Deze informatie is algemeen en niet juridisch bindend.

 

Alle informatie is door het GIP-personeel met de grootste zorg en naar eer en geweten voor u samengesteld; ondanks zorgvuldige controle kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van deze informatie.

Verordeningen en classificaties zijn altijd aan verandering onderhevig. Neem contact op met de bevoegde autoriteiten.

 

Officiële hotlines met nadere informatie:

Nederland: Publieksinformatienummer: Tel. vanuit NL: 0800 1351; vanuit D: +31 (0) 20 205 13 51 (bereikbaar tussen 8 uur ’s morgens en 8 uur ’s avonds).

Nedersaksen: Burgers’ hotline: Tel.: +49 (0) 511 120 6000
(Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur)

Noordrijn-Westfalen: Bürgerhotline +49 (0) 211 / 9119-1001
(maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur, zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur)

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt