©thetonik_co (Unsplash)

Nieuws over de grensovergang tussen Duitsland en Nederland (update 28 juni)

11.06.2021

Duitsland ziet Nederland sinds dit weekend niet meer als een risicogebied. Dat houdt in dat er geen testplicht, quarantaineplicht of meldplicht meer is als u van Nederland naar Duitsland gaat.

Wat geldt bij binnenkomst in Nederland?

Nederland heeft de regels voor binnenkomst uit Duitsland versoepeld. Met ingang van 10 juni is de verplichting om een negatief PCR-testresultaat voor te leggen voor een verblijf van meer dan twaalf uur opgeheven. Dit is het gevolg van het feit dat Duitsland in het Nederlandse beoordelingssysteem is verlaagd van een hoogrisicogebied (kleurcode oranje) tot een eenvoudig risicogebied (kleurcode geel). Er zullen dan geen eisen meer worden gesteld aan degenen die het land binnenkomen – met uitzondering van de bekende afstands- en hygiënevoorschriften die voor iedereen in Nederland geldt.

Wat geldt bij binnenkomst in Duitsland?

Sinds 27 juni telt Nederland vanuit Duits perspectief niet langer als een risicogebied.

bewijzen van vaccinatie en genezing.

 

Reizen uit gebieden met een hoge incidentie of een virusvariantengebied

Voor personen die in de laatste 14 dagen vóór binnenkomst in Duitsland in gebieden met een hoge incidentie of in virusvarianten gebieden hebben verbleven, gelden andere regels. Informatie hierover is te vinden op de bovengenoemde website van het Federale Ministerie van Volksgezondheid.

 

Hier kunt u meer informatie vinden:

 

Hoe zit het met België?

Vanuit het oogpunt van Duitsland is België, evenals Nederland, geen risicogebied meer, er gelden geen beperkingen meer. Vanuit Nederland geldt België ook als veilig (groen) en gelden ook geen beperkingen meer.

Nadere informatie

Hier vindt u een praktisch hulpmiddel onder welke voorwaarden u met welk doel de grens mag overschrijden. Deze informatie is algemeen en niet juridisch bindend.

 

Alle informatie is door het GIP-personeel met de grootste zorg en naar eer en geweten voor u samengesteld; ondanks zorgvuldige controle kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van deze informatie.

Verordeningen en classificaties zijn altijd aan verandering onderhevig. Neem contact op met de bevoegde autoriteiten.

 

Officiële hotlines met nadere informatie:

Nederland: Publieksinformatienummer: Tel. vanuit NL: 0800 1351; vanuit D: +31 (0) 20 205 13 51 (bereikbaar tussen 8 uur ’s morgens en 8 uur ’s avonds).

Nedersaksen: Burgers’ hotline: Tel.: +49 (0) 511 120 6000
(Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur)

Noordrijn-Westfalen: Bürgerhotline +49 (0) 211 / 9119-1001
(maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur, zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur)

Grensinfopunten in de buurt