Update over thuiswerk in het buurland: DVKA bevestigt Duitse deelname aan de uitzonderingsregeling

03.05.2023

Een nieuwe kaderovereenkomst op EU-niveau regelt (op verzoek) het behoud van de sociale zekerheid in het land van de werkgever wanneer men tot 50% telewerk verricht. Het staat de afzonderlijke EU-lidstaten vrij om aan deze uitzonderingsregeling deel te nemen. Meer informatie over de vereisten en procedures is te vinden in dit artikel.

Na België en Nederland is nu ook de deelname van Duitsland aan de nieuwe uitzonderingsregeling bevestigd. Dit blijkt uit een verklaring van de DVKA aan het deelstaatparlement van Noordrijn-Westfalen.

In de laatste alinea staat dat het GKV-Spitzenverband, DVKA de kaderovereenkomst voor Duitsland zal ondertekenen in afstemming met het Bondsministerie van Arbeid en Sociale Zaken. Blijkbaar zullen naast Duitsland ook Nederland en België aan deze kaderovereenkomst deelnemen.

Dit betekent dat grensarbeiders tussen Duitsland, België en Nederland binnenkort onder bepaalde voorwaarden een aanvraag kunnen indienen om hun socialezekerheidssituatie in overeenstemming met deze nieuwe raamovereenkomst te laten behandelen. Met andere woorden, zij kunnen vragen dat hun sociale zekerheid niet verschuift naar hun woonland, ook al werken zij meer vanuit huis.

Grensinfopunten in de buurt