Versobering 30%-regeling per 1 januari 2024

09.01.2024

Veel werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen om te werken, kunnen gebruik maken van de zogenaamde 30%-regeling. Dat houdt in dat 30% van het salaris als vergoeding wordt betaald en niet wordt belast en ook niet premieplichtig is. Daardoor stijgt het nettoloon. Dit is een compensatie voor de extra kosten (extraterritoriale kosten) die deze werknemer maakt om in Nederland te werken.

Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet wel aan voorwaarden worden voldaan.  De werknemer moet in loondienst zijn bij een Nederlandse werkgever, moet over een specifieke deskundigheid beschikken die op de Nederlandse arbeidsmarkt bijna niet te vinden is, moet buiten Nederland geworven zijn (meer dan 150 kilometer vanaf de Nederlandse grens) en er moet toestemming zijn gegeven door de Nederlandse belastingdienst.

Deze 30%-regeling wordt met ingang van 1 januari 2024 versobert. Vanaf 1 januari zal het alleen nog mogelijk zijn om van de regeling gebruik te maken als het salaris minder is dan € 223.000 (zogenaamde Balkenendenorm in 2023) en kan maximaal 5 jaar van de regeling gebruik worden gemaakt. Verder wordt de 30%-regeling in de loop van de tijd verlaagd. In de eerste 20 maanden geldt de regeling over 30% van het salaris, over de tweede 20 maanden over 20% van het salaris en daarna over 10% van het salaris.

Voor werknemers die al gebruik maken van de regeling geldt een overgangstermijn.

Werkgevers kunnen in plaats van de 30%-regeling ook de daadwerkelijke extraterritoriale kosten vergoeden. Zij kunnen elk jaar kiezen voor de vergoeding van de werkelijke kosten of toepassing van de 30%-regeling.

Grensinfopunten in de buurt