Wijzigingen bij Kurzarbeiter- en Arbeitslosengeld

Op 29 april 2020 is in Duitsland een nieuw wetsontwerp aangenomen. Het Sozialschutzpaket II is bedoeld om de negatieve gevolgen van de coronapandemie op sociaal en economisch gebied voor de bevolking te verzachten.

Het Sozialschutzpaket II omvat o.a. de volgende maatregelen:

Wijziging voorwaarden bij Kurzarbeitergeld
• Het Kurzarbeitergeld wordt verhoogd tot 70 procent van het nettoloon voor mensen die Kurzarbeitergeld ontvangen, vanaf de vierde maand van uitbetaling (77 procent voor huishoudens met kinderen). Vanaf de zevende maand wordt de uitkering verhoogd naar 80 procent (87 procent voor huishoudens met kinderen).
De maatregelen zijn van kracht tot 31 december 2020.
• De regelgeving voor bijverdiensten voor werknemers die naast het Kurzarbeitergeld willen bijverdienen staat van 1 mei t/m 31 december 2020 open voor alle beroepsgroepen tot het volledige bedrag van het laatstverdiende inkomen.

Verlenging van duur recht op Arbeitslosengeld

Ook het Arbeitslosengeld conform het Sozialgesetzbuch III wordt met drie maanden verlengd voor mensen waarvan het recht tussen 1 mei en 31 december zou eindigen.

Informatie over de andere maatregelen leest u hier.

Meer over Kurzarbeitergeld leest u hier.

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder