Goed gesprek met EU-parlementslid Pascal Arimont

#EvenSerieus

Onlangs bezocht Pascal Arimont, Europees Parlementslid voor de belgische Oostkantons, samen met Marc Langohr het GrensInfoPunt Aachen-Eurode (GIP). Het behaalde doel was een regelmatige uitwisseling op gang te brengen, synergieën te peilen en zo de zorgen van de grensgangers in de Euregio Maas-Rijn rechtstreeks aan de Europese politiek te kunnen voorleggen.

Tijdens de bijeenkomst kregen de politici een direct beeld van de actuele problemen van grensoverschrijdende pendelaars tussen België en Duitsland, zodat zij de actuele behoeften meteen kunnen doorgeven aan de betrokken beleidsmakers. Er werd onder meer gesproken over de toekomst van het dubbelbelastingverdrag tussen Duitsland en België – met name over het onderwerp “thuiswerken” – en een verbetering van de informatiestroom tussen autoriteiten en adviescentra. Als tegenprestatie kon het GrensInfoPunt op vele punten vragen en problemen aan de orde stellen, die Arimont in het parlement en bij de bevoegde instanties zal laten ophelderen. Beide partijen willen dit soort bijeenkomsten regelmatig herhalen. Follow-up data zijn reeds afgesproken.
 

De intensieve uitwisseling en actieve steun op Europees politiek niveau zijn een duidelijk voordeel voor alle burgers die in meerdere staten wonen en werken. Samen werken we eraan om de Euregio Maas-Rijn de toekomst in te leiden als een economisch sterke, leefbare en veerkrachtige regio.

Verdere berichten

Evenementen

Hier finden Sie
Grenzinfopunke in Ihrer Nähe