De Europese arbeidsmarkt: experts bijeen in Wunderland Kalkar

Het jaarlijkse EURES crossborder seminar, dat afgelopen week plaatsvond in Wunderland Kalkar, stond dit jaar in het teken van werken in Europa – met name van grenswerken in Duitsland, Nederland en België. EURES is een EU-project en een samenwerkingsnetwerk dat is opgezet om het vrije verkeer van werknemers tussen de 28 EU-lidstaten, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen te vergemakkelijken. Daarnaast vervult EURES een belangrijke rol in het verstrekken van specifieke informatie en het vergemakkelijken van plaatsingen ten behoeve werkgevers en grensarbeiders in Europese grensregio’s

 

 

 

 

 

 

De Euregio Rijn-Waal was organisator van het seminar in Kalkar, dat werd bezocht door meer dan 80 experts van o.a. het UWV, Agentur für Arbeit, de GrensInfoPunten, Le Forem, de Sociale Verzekeringsbank, gemeenten, Jobcenters, VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) en de Deutsche Gewerkschaftsbund. Op de agenda stonden onder meer re-integratie, net als actuele veranderingen in de sociale verzekeringen als het gaat om grensoverschrijdend werken. Daarnaast werden de deelnemers uit de drie landen, bijgepraat over het laatste nieuws op de Europese arbeidsmarkt.

Alle deelnemers waren bovendien erg tevreden over het feit dat het CBS samen met IT.NRW inmiddels beschikt over uiterst gedetailleerde cijfers over de arbeidsmarkt in de grensregio’s.