Deadline aanvraag DIA-Stipendium verlengd

Voor gemotiveerde studenten aan het hbo of wo is het nog mogelijk om het ‘DIA-Stipendium‘, een studiebeurs voor een uitwisseling, master, of onderzoek in Duitsland, aan te vragen. De deadline is als gevolg van de coronacrisis verlengd tot 1 augustus 2020.

Met het stipendium van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) moet worden gestimuleerd dat meer studenten en jonge onderzoekers uit Nederland hun weg naar het grootste wetenschapsland van Europa weten te vinden: Duitsland. Studenten en promovendi moeten zo de kans krijgen om ervaring op te doen in de Duitse academische wereld. Op die manier moet de kennisuitwisseling met onze oosterburen worden vergroot.

Twee verschillende stipendia

Er zijn twee studiebeurzen beschikbaar: een voor hbo- en wo-studenten en een voor (aanstaande) promovendi. Studenten kunnen een beurs aanvragen voor een studieverblijf of een onderzoeksstage als onderdeel van een studie in Nederland of als onderdeel van een master in Duitsland na afronding van een bachelor in Nederland. Voorwaarde is dat het verblijf moet bestaan uit minimaal vier aaneengesloten maanden in Duitsland en de student gedurende deze periode in Duitsland woonachtig moet zijn. De student dient fulltime in Duitsland te studeren of onderzoek te doen en moet ingeschreven staan aan een Nederlandse onderwijsinstelling, tenzij het gaat om een complete masteropleiding in Duitsland en de student beschikt over een afgeronde bacheloropleiding in Nederland. De beurs bedraagt 1900 tot 2300 euro en wordt aangevuld met een eenmalige onkostenvergoeding van 200 euro.

(Aanstaande) promovendi die aan een Nederlandse instelling promoveren kunnen een studiebeurs aanvragen voor een onderzoeksverblijf in Duitsland van drie aaneengesloten maanden. Ook hiervoor geldt dat de promovendus gedurende deze maanden in Duitsland woonachtig moet zijn. Deze beurs heeft een hoogte van 2000 euro en wordt aangevuld met een eenmalige onkostenvergoeding van 200 euro. Afgestudeerden kunnen bovendien een DIA-Stipendium aanvragen voor een verblijf van drie maanden om in Duitsland om te werken aan een promotievoorstel. Ook deze beurs is gedoteerd met 2000 euro en wordt aangevuld met een eenmalige onkostenvergoeding van 200 euro.

Beperkt beschikbaar

Het aantal beurzen per jaar is beperkt. Een wetenschappelijke commissie bepaalt wie er voor een stipendium in aanmerking komt. Naast eerdere studieprestaties vormt ook de individuele motivatie een belangrijk criterium voor de toekenning van een beurs. Ook het studieplan en extra-curriculaire activiteiten spelen een rol. Het DIA-Stipendium-Programma wordt financieel mogelijk gemaakt door de Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) en het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Meer informatie is hier te vinden