Een DigiD aanvragen in het buitenland

De Digitale Identiteit (DigiD): steeds meer Nederlanders gebruiken deze om in te loggen op websites van de overheid en van organisaties die een overheidstaak uitvoeren. Hoewel het hebben van een DigiD niet verplicht is, gebruiken steeds meer Nederlandse overheidsinstanties de Digitale Identiteit voor de toegang tot hun dienstverlening op het internet. Ook Nederlanders die in Duitsland wonen en nog niet in bezit zijn van een DigiD, hebben de mogelijkheid om er een aan te vragen. Dat kan handig zijn om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in hun in Nederland opgebouwde pensioen. Mensen die hun DigiD uitsluitend nodig hebben om hun AOW aan te vragen, kunnen dit doen via de SVB.

DigiD aanvragen
Een DigiD kan worden aangevraagd via de website van DigiD. Kies hier voor de optie ‘Ik woon buiten Nederland’. Na afronding van de aanvraag wordt een baliecode verstrekt, waarmee de aanvrager binnen 30 dagen na de aanvraag terecht kan bij een DigiD-balie voor de activeringscode. Een overzicht van deze balies is hier te vinden. De DigiD-balies zijn vooral in Nederlandse grensgemeenten te vinden, maar ook op de Nederlandse ambassade in Berlijn. Met de activeringscode, de gebruikersnaam en het wachtwoord kan de DigiD vervolgens worden geactiveerd.

Om de DigiD via een balie aan te kunnen vragen, moet de aanvrager in bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit, een geldig Nederlands paspoort of identiteitskaart en een burgerservicenummer (BSN). Daarnaast moet hij ingeschreven staan in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) en de beschikking hebben over een mobiele telefoon waarop hij in beide landen sms’jes kan ontvangen alsmede een e-mailadres.

Europees goedgekeurde inlogmiddelen
Naast DigiD is het bij steeds meer overheidsorganisaties mogelijk om in te loggen met het Europees goedgekeurde inlogmiddel eIDAS. eIDAS staat voor ‘Electronic Identities And Trust Services’. Met eIDAS hebben de Europese lidstaten afspraken gemaakt om dezelfde begrippen, betrouwbaarheidsniveaus en onderlinge digitale infrastructuur te gebruiken. Een onderdeel van de verordening is het grensoverschrijdend gebruik van Europees erkende inlogmiddelen. Het erkende Duitsland inlogmiddel dat is aangesloten bij eIDAS is der ‘neue Personalausweis’.