Grenzüberschreitender Arbeitsmarkt

”Een grote meerwaarde voor bedrijven“

Duizenden Nederlanders en Duitsers pendelen elke dag op en neer naar hun werkplek in het buurland. Ze maken gebruik van de mogelijkheden die er aan de andere kant van de grens zijn. Ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn er volop kansen in het buurland. Voor hen is het soms echter moeilijk om deze te grijpen, omdat de systemen in Nederland en Duitsland vaak (te) erg van elkaar verschillen. Het Arbeidsmarktplatform van de Euregio Rijn-Waal wil hier verandering in brengen en de omstandigheden op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt verbeteren. Een groep deskundigen is daarom bijeengekomen en heeft over oplossingen gesproken.

Als eerste constateerde Lambert Teerling, die zich in het kader van het project ‘Ler(n)ende Euregio’ met grensoverschrijdende beroepsopleidingen bezighoudt, dat de structuren in beide landen zeer verschillend zijn. “Met het systeem uit je eigen land ben je over het algemeen goed bekend. Zodra je echter de grens oversteekt, krijg je met uitdagingen te maken.” Als voorbeeld vertelde hij dat er in Nederland weinig aparte werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn: waar deze mensen in Duitsland bijvoorbeeld in een sociale werkplaats werken, zijn ze in Nederland vaker onderdeel van de reguliere arbeidsmarkt. In de Achterhoek is het nu gelukt om lokale ondernemers die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben, als ambassadeurs te werven. Op die manier willen ze ook andere personen ervan overtuigen om inclusief te denken.

Teerling kan zich dit model ook voor Duitsland voorstellen: “Deze mensen kunnen in de toekomst een deel van de oplossing voor het gebrek aan vakmensen vormen. En voor de bedrijven kunnen ze een grote meerwaarde vormen.” Daarnaast bestaan er voor werkgevers diverse subsidies, die bij velen echter niet bekend zijn. Sascha van den Borg van Bundesagentur für Arbeit Wesel/Kleve merkte op dat de uitwisseling met Nederland ontbreekt. Wanneer hij bijvoorbeeld een cliënt uit Nederland begeleidt, weet hij niet welke ondersteuning deze al van UWV ontvangt. Dat zorgt voor een heleboel extra werk.

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt: kans in plaats van belemmering

Dat de grensoverschrijdende arbeidsmarkt desalniettemin vooral kansen biedt – daarover waren alle deelnemers het met elkaar eens. “Het is een zegen om direct aan de grens te wonen: slechts enkele kilometers verderop zijn een andere cultuur en een andere arbeidsmarkt te vinden. Het loont om beide te leren kennen”, aldus Klaus Verburg, die bij Bildungszentrum Kreis Kleve al 17 jaar Nederlands-Duitse arbeidsmarktprojecten begeleidt.

Tot slot spraken de deelnemers af om continu met elkaar in gesprek te blijven. Alleen zo kunnen verschillen tussen beide landen worden geïdentificeerd en ideeën worden uitgewisseld. Daardoor kan een netwerk opgebouwd worden, dat niet alleen hen, maar vooral de bedrijven en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt verder brengt.