Een Nederlands rijbewijs, in Duitsland wonen. Hoe zit dat?

Inwoners van de Europese Unie die in een Europees land hun rijbewijs hebben gehaald zijn vrij om in alle Europese lidstaten auto te rijden. Hoe zit dat echter bij een emigratie? Wat zijn de voorwaarden wanneer je als Nederlander je rijbewijs in Duitsland wil halen? En in hoeverre hebben overtredingen die in Duitsland begaan zijn, gevolgen voor je Nederlandse rijbewijs? Een overzicht.

Verhuizen met rijbewijs

Wie al in het bezit is van een Nederlands rijbewijs en naar Duitsland verhuist, mag zijn Nederlandse rijbewijs meenemen en gedurende de resterende looptijd behouden. Daarna moet het rijbewijs door een Duits rijbewijs worden vervangen. Het Nederlandse rijbewijs wordt ook in Duitsland erkend, dus er hoeft bij verlenging geen nieuw rijexamen afgelegd te worden.

Rijbewijs halen in Duitsland

Omdat rijlessen niet in alle landen hetzelfde kosten en de rijexamens niet overal van een vergelijkbaar niveau zijn, waren er vroeger veel Europeanen die hun rijbewijs in een ander land behaalden. Om dit soort ‘rijbewijstoerisme’ tegen te gaan heeft de Europese Unie de wetgeving verscherpt. Je mag je rijbewijs nu alleen nog maar in Duitsland halen wanneer je bij een Duitse gemeente staat ingeschreven en daar minimaal 185 dagen per jaar woont. Daarnaast dien je een EHBO-diploma te hebben en een oogtest te ondergaan om een Duits rijbewijs te kunnen behalen.

In Duitsland overtredingen begaan

Wie een Duits rijbewijs heeft, krijgt te maken met het puntensysteem: voor bepaalde verkeersovertredingen wordt er een punt aan het rijbewijs toegevoegd. Wanneer iemand een lichte overtreding begaat, zoals het niet volledig stoppen bij een stopbord, krijgt diegene één punt. Een zwaardere overtreding, bijvoorbeeld het rijden met een te hoog alcoholpromillage in het bloed, wordt met twee punten bestraft. Bestuurders ontvangen drie punten voor ernstige strafbare feiten, zoals het nalaten van hulpverlening bij een ongeval. Wanneer iemand acht punten heeft verzameld of een strafbaar feit begaat dat met drie punten bestraft wordt, raakt diegene zijn rijbewijs voor minstens zes maanden kwijt. Het Duitse puntensysteem geldt voor alle weggebruikers in Duitsland, dus ook voor mensen uit het buitenland. De punten gelden echter alleen in Duitsland en tellen niet mee voor het puntensysteem in Nederland.

Bij een overtreding in Duitsland mag een Duitse politieagent een Nederlands rijbewijs in beslag nemen en een rijontzegging opleggen. De rijontzegging geldt dan alleen in Duitsland, niet in Nederland. Wanneer het rijbewijs echter in beslag is genomen, is het ook verboden om in Nederland auto te rijden, omdat je altijd een geldig rijbewijs moet kunnen tonen.