Geslaagde bijeenkomst over internationaal huwelijks- en erfrecht met Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Hoe zit het internationale huwelijksrecht in elkaar, en waar moet je rekening mee houden als je als Nederlander woonachtig in Duitsland te maken krijgt met erfkwesties? En waarom zijn een ‘Generalvollmacht’ en een ‘Patientenverfügung’ belangrijk? Cees Doppenberg en Eline Koers van Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen uit Doetinchem loodsten de circa vijftig aanwezigen tijdens een bijeenkomst op dinsdagavond 18 oktober in het Forum van de Euregio Rijn-Waal door deze complexe materie.

Eén ding werd zeer duidelijk: de verschillen tussen het Duitse en het Nederlandse huwelijks- en erfrecht zijn niet te onderschatten – en dat kan grote gevolgen hebben voor Nederlanders die in Duitsland wonen. Zo is het geen automatisme dat het Nederlands erfrecht na een verhuizing naar Duitsland op een nalatenschap van toepassing blijft. Bij emigratie kan het namelijk zomaar zijn dat het Duits recht na tien jaar van toepassing is. En dat is niet altijd gunstig. Het advies van Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen was dan ook: neem het recht in eigen hand en leg testamentair vast voor welk recht er wordt gekozen.

De verschillen en mogelijkheden op het gebied van de invulling van een testament in Nederland en Duitsland boden stof voor discussie. Daarnaast was er volop ruimte voor het stellen van persoonlijke vragen. De behoefte aan informatie bleek groot. Om deze reden plant het GrensInfoPunt in 2023 verdere soortgelijke bijeenkomsten.

Marco Flipse, coördinator van het GrensInfoPunt van de Euregio Rijn-Waal, wees aan het einde van de avond nog op de mogelijkheden die het adviespunt (potentiële) grensgangers biedt. Zo vindt er maandelijks een spreekuur plaats. Deskundigen van het GrensInfoPunt, Agentur für Arbeit, het Bureau Duitse Zaken (BDZ) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Belastingdienst, de Deutsche Rentenversicherung Rheinland, het Finanzamt Kleve, diverse vakbonden, de Barmer Krankenkasse en UWV zitten elke laatste dinsdag van de maand klaar om belangstellenden van advies te voorzien.
Los van het spreekuur zijn ook gratis persoonlijke adviesgesprekken mogelijk, zowel telefonisch of online als op locatie.