GrensInfoPunt Rijn-Waal ondertekent EaSI-samenwerkingsovereenkomst

Personeelsbemiddeling en advies over opleiding en beroep zijn thema’s die ook in grensoverschrijdende context een steeds grotere rol spelen. Daarom is goede samenwerking tussen Nederlandse, Duitse en ook Belgische arbeidsmarktorganisaties voor iedereen van groot belang. Het EU-programma ‘EaSI’ zet zich hiervoor in. Het programma heeft als doel om de arbeidsmobiliteit tussen de drie landen te verhogen. Hiervoor werd deze week een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De naam EaSI staat voor ‘Employment and Social Innovation’. De Bundesagentur für Arbeit van de deelstaat Noordrijn-Westfalen is lead partner van het project, waarbij ook het GrensInfoPunt Rijn-Waal zich aangesloten heeft. “Het project is voor de grensregio ontzettend belangrijk, omdat het ook als doel heeft om hindernissen op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt uit de weg te ruimen”, vertelt Alfred Derks, coördinator van het GrensInfoPunt Rijn-Waal, enthousiast. “Het Platform Arbeit/dsmarkt Rijn-Waal, dat wij onlangs opgericht hebben, sluit hier goed bij aan.”