Am 25. November wurde die Vereinbarung zur stabilen Finanzierung der GrenzInfoPunkte im Rathaus von Nimwegen unterzeichnet. Foto: Ministerie SZW/Ger Loeffen

GrensInfoPunten vanaf 2021 structureel gefinancierd

Overeenkomst ondertekend in Nijmegen

Op 25 november j.l. kwamen de verschillende Euregio’s en vertegenwoordigers van de grensregio’s uit Nederland, Duitsland en België in het gemeentehuis van Nijmegen bijeen om de overeenkomst voor de structurele financiering van alle GrensInfoPunten vanaf 2021 te ondertekenen. Op dit moment worden de in totaal tien adviesbureaus langs de Nederlands-Duitse en Nederlands- Belgische grens door het Europese INTERREG-programma gefinancierd. De feestelijke ondertekening was georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat een deel van de financiering op zich neemt. Ook de Nederlandse grensprovincies, de GrensInfoPunten en de Euregio’s financieren mee en hebben de overeenkomst ondertekend.

Afgelopen jaar hebben ongeveer 39.500 Duitsers de grens overgestoken om in Nederland te werken. Omgekeerd pendelden 16.200 Nederlanders voor hun werk naar Duitsland. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Eurostat, het Europese bureau voor statistiek. De regels voor het opbouwen van pensioen, het betalen van belastingen of de ziektekostenverzekering verschillen per land. Dit geldt ook voor zaken als diplomawaardering, het halen van een rijbewijs, de regels bij ontslag of de hoogte van de kinderbijslag. Het is door deze verschillen lang niet altijd duidelijk wat wonen of werken over de grens betekent voor iemands persoonlijke situatie.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk hoe belangrijk grensoverschrijdende samenwerking in dit geval is en dat er nog vele kansen zijn. Sjaak Kamps, directeur van de Euregio Rijn-Waal, benadrukte vooral de mogelijkheid tot persoonlijke advies bij de GrensInfoPunten: “Uitsluitend online informatie verstrekken is niet voldoende om alle vragen van grensgangers te kunnen beantwoorden. Soms gaat het om zeer specifieke vraagstukken die alleen onze experts van het GrensInfoPunt op kunnen lossen”, aldus Kamps. Met de experts worden de medewerkers van het UWV en de Agentur für Arbeit, de Belastingdienst en het Duitse Finanzamt, de vakbonden en de sociale verzekeringen bedoeld – maar ook van de GrensInfoPunten zelf. Zo behandelen de GrensInfoPunten in Noordrijn-Westfalen ongeveer 20.00 aanvragen per jaar.

De betrokken partijen zijn daarom blij dat de GrensInfoPunten met de duurzame financiering nu de gewenste stabiliteit krijgen. “De arbeidsmarkt stopt niet bij de grens, maar biedt juist mogelijkheden voor werknemers, bedrijven en regio’s aan beide zijden. Daar kunnen we nog veel meer gebruik van maken”, aldus staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark, terwijl ze de overeenkomst ter ondertekening overhandigde.

Voor het GrensInfoPunt in Kleve betekent de financiering door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een solide financiële basis, waarmee het werk voortgezet kan worden. Daarnaast verlenen ook de provincies Limburg, Gelderland en Noord-Brabant, de deelstaat Noordrijn-Westfalen, de Euregio Rijn-Waal, de Bundesagentur für Arbeit, het UWV, de vakbonden, de Deutsche Rentenversicherung en de Sociale Verzekeringsbank financiële steun.

Platform Arbeit/dsmarkt Euregio Rijn-Waal

Bovendien werd in Nijmegen de intentieverklaring voor het Platform Arbeit/dsmarkt Euregio Rijn- Waal ondertekend. In dit project wordt een arbeidsmarktplatform opgericht met vertegenwoordigers van werkgevers en bedrijven, arbeidsbemiddelingsbureaus, vakbonden, onderwijsinstellingen en gemeentes aan beide zijden van de grens. Het platform wil de belemmeringen op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt zichtbaar maken, de oorzaken ervan vaststellen en gezamenlijke oplossingen vinden. Met behulp van diverse ideeën en acties moet op een niet-bureaucratische manier de grensoverschrijdende arbeidsmarkt gestimuleerd worden.

Bovendien werd in Nijmegen de intentieverklaring voor het Platform Arbeit/dsmarkt Euregio Rijn- Waal ondertekend.

Meer informatie over de GrensInfoPunten, het kosteloze spreekuur voor grensgangers en persoonlijke adviesafspraken is te vinden via www.grenzinfo.eu.

Het GrensInfoPunt wordt gerealiseerd in het kader van het INTERREG V A project GrensInfoPunt Euregio Rijn-Waal en wordt mede mogelijk gemaakt door cofinanciering van het EU-programma INTERREG Deutschland-Nederland, de Nederlandse provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg en het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen.