Het kijk- en luistergeld in Duitsland

Ben je van plan naar Duitsland te verhuizen, houd dan rekening met het Rundfunkbeitrag, oftewel de Duitse versie van het kijk- en luistergeld. Huishoudens in Duitsland zijn verplicht een bijdrage aan het gebruik en bezit van ontvangsttoestellen (televisie, radio en pc) te betalen.

In 2000 werd het kijk- en luistergeld, ook wel bekend als omroepbijdrage, in Nederland afgeschaft. In Duitsland bestaat deze bijdrage nog wel. Met de Rundfunkbeitrag worden de publiekrechtelijke zenders van ARD, ZDF en Deutschlandradio gefinancierd. Maandelijks betaalt elk huishouden in Duitsland, ongeacht het aantal personen binnen dat huishouden, een verplichte bijdrage van 17,50 euro. Betaling geschiedt per kwartaal: 52,50 euro per drie maanden. De bijdrage is voor vrijwel iedereen verplicht, ook voor diegenen die niet in het bezit zijn van een of meer ontvangstapparaten en niet van het aanbod van de publiekrechtelijke zenders gebruik willen maken. Tot 1 januari 2013 werd er per apparaat in elk huishouden een bijdrage geïnd; tegenwoordig speelt het aantal televisies en radio’s van een huishouden geen rol meer bij het te betalen bedrag.

Uitzonderingen

Niet iedereen wordt verplicht dit bedrag te betalen. De sociaal zwakkeren, werklozen, asielzoekers en mensen met een uitkering hoeven geen bijdrage te leveren. Diegenen die ook worden vrijgesteld zijn o.a.:

  • Doofblinde mensen
  • Niet-thuiswonende studenten die de zogeheten Bafög-subisidie (vergelijkbaar met studiefinanciering) ontvangen
  • Ouderen met een basisinkomen voor levensonderhoud
  • Huwelijkspartners of geregistreerde partners, wanneer men samenwoont (binnen een huishouden hoeft maar een van de twee partners bij te dragen)
  • Kinderen tot en met hun 25e levensjaar, die nog bij hun ouders wonen

Ook voor een tweede woning of vakantiewoning (naast het hoofdverblijf) in Duitsland hoeft men geen bijdrage meer te betalen. Vanaf 2018 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen om te worden vrijgesteld van de Rundfunkbeitrag voor een tweede woning of vakantiewoning.

Aanmelding

Na verhuizing naar Duitsland dient de woning bij het ARD ZDF Deutschlandradio te worden aangemeld met behulp van dit formulier. Een verhuizing binnen Duitsland dient opnieuw te worden doorgegeven. Dat geldt ook voor een wijziging van de persoonsgegevens of van de betaalwijze. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan de hand van dit formulier.

Niet betalen

Niet betalen van de bijdrage kan vervelende consequenties tot gevolg hebben. In het ergste geval kan een incassobureau worden ingeschakeld om het bedrag te innen. Hieraan zijn hoge kosten verbonden.