Marco Flipse: nieuw gezicht bij het GrensInfoPunt van de Euregio Rijn-Waal

Met ingang van 1 april 2021 is Marco Flipse ondersteunend medewerker bij het GrensInfoPunt van de Euregio Rijn-Waal. Een beter moment om met dit werk te beginnen was er eigenlijk niet: toen begin april duidelijk werd dat Duitsland Nederland tot ‘hoogincidentiegebied’ had verklaard, kwam er namelijk een golf van vragen op het GrensInfoPunt af. De nieuwe Covid 19-maatregelen, die extra eisen op het gebied van testen en aanmelden met zich meebrachten, hadden verstrekkende gevolgen voor het grensverkeer. Flipse vertelt er meer over.

Oplossingsgericht denken

“De website van het GrensInfoPunt Rijn-Waal wordt dagelijks voorzien van de meest actuele informatie. Toch kwamen er de afgelopen tijd veel vragen bij het GrensInfoPunt van de Euregio Rijn-Waal binnen, zowel telefonisch als per e-mail. Voor de honderden mensen die contact opnamen was niet altijd duidelijk welke impact de nieuwe maatregelen hadden op hun persoonlijke situatie, op de praktijk van alledag. Bij zulke vragen geven de adviseurs van het GrensInfoPunt niet alleen informatie – ze zetten een stapje extra en denken ook actief mee over oplossingen. Zij leveren dus echt maatwerk.”

“De belangrijkste vraag voor de Nederlandse werknemers bleef: hoe moeten we omgaan met de test- en aanmeldplicht? Twee keer per week in Nederland een commerciële test doen zou een forse investering zijn voor grenspendelaars die elke dag de grens oversteken voor hun werk. In het directe netwerk was er dan ook dagelijks overleg tussen de adviseurs van de verschillende GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens. Ook op ministerieel niveau hebben meerdere overleggen plaatsgevonden over de precieze toepassing van de regels en verduidelijking hiervan. We willen immers een helder, begrijpelijk en indien mogelijk een positief antwoord op vragen geven.”

Belangrijk: inhoudelijke kennis én empathie

“Veel mensen hebben ons verteld welke zeer ingrijpende gevolgen de nieuwe regels op hun levenssfeer hebben. Zo werd ik gebeld door een mevrouw die mantelzorger is voor haar moeder in Duitsland en door alle regels niet meer wist wat ze nu precies moest doen. Op één van haar vragen kon ik haar niet tot in detail antwoord geven, wat ik heel jammer vond. Haar reactie verraste me echter. Nadat ze haar persoonlijke, emotionele en ingrijpende verhaal had gedaan, bedankte ze me uitvoerig dat ik alle tijd voor haar had genomen, een luisterend oor bood en meedacht over een oplossing voor haar aanstaande reis. De aandacht en het meeleven deden haar goed. Dit overkwam me later die week vaker, en maakte duidelijk dat het niet alleen belangrijk is om inhoudelijke kennis te hebben, maar zeker ook om empathisch te zijn.”

Ruimte voor verbetering

“Inmiddels is het voor de adviseurs duidelijker hoe ze in detail om moeten gaan met de nieuwe corona-verordening. Door deze beginperiode bij het GrensInfoPunt was ik extra gemotiveerd om te kijken waar er nog meer verduidelijkt kan worden. In mijn eerste weken heb ik geconstateerd dat op nationaal, regionaal en lokaal niveau de actualiteit, volledigheid en toegankelijkheid van informatie verbeterd kunnen worden, net als de communicatie hierover.”

“Zo verbaast het me dat het reisformulier van het Robert Koch Institut in talloze talen ingevuld kan worden – maar niet in het Nederlands. Dat kan voor sommige mensen problemen opleveren. Dit kan eenvoudig worden voorkomen door het formulier op voorhand naar het Nederlands te vertalen.”

“Deze ervaring heb ik ook wanneer het gaat om bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Openstaande vacatures en stages zijn in een folder te downloaden op de website van Kreis Kleve. Onder andere in het Pools, Engels en Arabisch, maar niet in het Nederlands – terwijl Nederland om de hoek ligt. Gelukkig spreken veel Nederlanders een aardig woordje Engels, maar toch. Het vertalen van dit soort documenten biedt kansen voor een goed functionerende grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Daar maakt de Euregio Rhein-Waal zich ook sterk voor.”

Betrokkenheid

“Mede door feedback, het stellen van vragen en het benadrukken van de noodzaak voor het vinden van oplossingen ontstaat er bij ons betrokkenheid. De adviseurs van het GrensInfoPunt, maar ook andere collega’s die ons hulp boden in deze stortvloed aan vragen, zetten zich hier met veel passie voor in. Wij blijven overtuigd van de noodzaak van het wegnemen van blokkades en de beperkingen in het grensoverschrijdende (beroeps)verkeer. Er zijn al veel stappen gezet. De dagelijkse praktijk confronteert je hier iedere keer weer mee: soms loop je eerst tegen grenzen aan, om ze daarna met inzicht te overwinnen.”