Spreekuur bij het GrensInfoPunt van de Euregio Rijn-Waal op 26 september

Duizenden Nederlanders steken dagelijks de grens over om in Duitsland te gaan werken. Veel Duitsers doen precies het omgekeerde. Beide groepen krijgen op het gebied van belastingen en sociale zekerheid te maken met een aantal bijzonderheden. Welke dat zijn, weten de experts van het GrensInfoPunt Rijn-Waal, die grensgangers kosteloos van advies voorzien. Hun devies: wie vroegtijdig informatie inwint, kan problemen voorkomen en genieten van de voordelen van een baan aan de andere kant van de grens. Een keer per maand organiseert het adviespunt een inloopspreekuur. Het eerstvolgende – en het eerste na de zomerstop – wordt gehouden op dinsdag 26 september van 9.00 tot 12.30 uur in het Forum van de Euregio Rijn-Waal in Kleve (D).

Een veelvoorkomend probleem voor grenspendelaars is de belasting- en socialezekerheidsplicht. “Tijdens de coronapandemie waren er uitzonderingsregels op het gebied van belastingen en sociale verzekeringen van kracht die het thuiswerken gemakkelijker maakten”, blikt Carola Schroer, adviseur bij het GrensInfoPunt Rijn-Waal, terug. Inmiddels heeft een aantal EU-landen op het gebied van sociale zekerheid een kaderovereenkomst gesloten, waarin staat dat een grenspendelaar maximaal 50 procent van zijn werktijd thuis mag werken zonder dat dit een verandering voor de sociale zekerheid tot gevolg heeft. “Daarvoor moet de werkgever in het land waarin het bedrijf gevestigd is een A1-verklaring aanvragen. Dat is een officieel document waarmee kan worden gecontroleerd of men voldoet aan de bijbehorende eisen en waar de socialezekerheidspremies moeten worden afdragen. Dat kan namelijk maar in eén land.”

Experts op verschillende terreinen

Wie vragen hierover en over andere kwesties als pensioen, kinderbijslag of een verhuizing naar Duitsland heeft, kan terecht op het grensgangersspreekuur van het GrensInfoPunt Rijn-Waal. Naast experts van het GrensInfoPunt zijn ook adviseurs van UWV, het Duitse pendant Agentur für Arbeit, de vakbonden, de sociale verzekeringen, de belastingdiensten uit beide landen en de Duitse zorgverzekeraar Barmer aanwezig. Bovendien kunnen bezoekers tijdens het spreekuur ook andere vragen over wonen, werken en studeren in het buurland stellen.

Het eerstvolgende inloopsspreekuur wordt gehouden op dinsdag 26 september van 9.00 tot 12.30 uur in het Forum van de Euregio Rijn-Waal (Emmericher Straße 24, 47533 Kleve). Een afspraak maken is niet nodig.

Overige spreekuren

Aanvullend op de reguliere spreekuren vindt eens per maand een spreekuur bij UWV in Doetinchem en een bij de Agentur für Arbeit in Kleve plaats. In Kleve staat op 5 oktober van 9.00 tot 12.00 uur een spreekuur op de agenda. Het eerstvolgende spreekuur in Doetinchem staat gepland op 19 oktober van 9.00 uur tot 12.30 uur. Verder kunnen geïnteresseerden iedere dinsdag van 10.00 tot 12.30 uur bij de Euregio Rijn-Waal terecht voor een vakbondenspreekuur. Vertegenwoordigers van vakbonden uit zowel Nederland als Duitsland zijn hierbij aanwezig en ondersteunen werknemers bij sociale, economische en culturele vragen. Daarnaast verschaffen zij inzichten in het arbeidsmarkt- en sociaal beleid en informatie over gezondheid en veiligheid op de werkvloer. In beide gevallen dienen geïnteresseerden zich vooraf aan te melden.

Wie liever op een ander moment een afspraak maakt voor een persoonlijk adviesgesprek, kan eveneens contact opnemen met het GrensInfoPunt. Adviesgesprekken zijn telefonisch, online of op locatie mogelijk. Een afspraak maken kan telefonisch via +49 (0)2821-793079 of per mail via gip@euregio.org.