Arbeidsongeschikt, maar niet ontslagen door uw Nederlandse werkgever?

Bent u arbeidsongeschikt en u krijgt van UWV een WIA-uitkering en uw werkgever heeft het dienstverband niet beëindigd en u werkt niet meer voor deze werkgever? In dat geval hebt u misschien geen transitievergoeding (soort ontslagvergoeding) ontvangen van uw werkgever, omdat er nog een zogenaamd ´leeg´ dienstverband is. Er is nu een uitspraak van de Hoge Raad in Nederland dat de werkgever deze dienstverbanden moet opzeggen en moet overgaan tot het uitbetalen van de transitievergoeding.

Mocht uw Nederlandse werkgever nog geen contact met u hebben opgenomen over het beëindigen van het dienstverband, dan is het raadzaam contact met deze werkgever op te nemen. U kunt dan aanspraak maken op de transitievergoeding. Deze vergoeding is afhankelijk van hoeveel jaren u voor deze werkgever hebt gewerkt en uw salaris. Tevens speelt uw leeftijd en de grootte van de werkgever mee bij de berekening. De vergoeding kan maximaal € 81.000,- (2019) bruto bedragen.

In het geval u recht hebt op deze transitievergoeding, is het raadzaam u te laten bijstaan door een jurist van uw vakbond of een jurist die gespecialiseerd is in het Nederlandse arbeidsrecht.

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder